Lijekovi za sprječavanje posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)

Koga može zanimati ovaj Cochrane sustavni pregled?

- Osobe s PTSP-om i njihove obitelji.- Stručnjake koji rade u ustanovama za psihološku zdravstvenu skrb za odrasle.- Liječnike opće medicine.
- Udruge koje pomažu žrtvama traume ili članovima oružanih snaga.

Zašto je važan ovaj sustavni pregled?

PTSP je stanje koje se u nekih ljudi razvije nakon traumatskog iskustva poput borbe ili kućnoga nasilja. Osobe s PTSP-om imaju simptome velikoga straha, bespomoćnosti i užasa. Istraživanja sugeriraju da PTSP-u pridonose promjene u lučenju stresnih hormona u mozgu. Davanje lijekova koji djeluju na mozak neposredno nakon traumatskog događaja možda može spriječiti razvoj PTSP-a.

Prethodna su istraživanja pokazala da je liječenje (kognitivno bihevioralno liječenje – KBL) učinkovito u sprječavanju PTSP-a. Ovo je prvi pregled lijekova kao prevencije PTSP-a.

Na koja pitanja se ovim sustavnim pregledom želi odgovoriti?

- Jesu li lijekovi učinkoviti u sprječavanju PTSP-a u usporedbi s placebom (lažne tablete)?
- Jesu li lijekovi prihvatljiv postupak (prekinu li bolesnici uzimanje lijekova zbog neželjenih popratnih pojava)?

Koja su istraživanja uključena u ovaj pregled?

Pretražene su baze podataka kako bi se našle sve studije koje su uspoređivale lijekove i placebo u prevenciji PTSP-a, a koje su objavljene do veljače 2014. Uključeni su samo randomizirani kontrolirani pokusi. Uvjet uključenja je bio i da su se odnosile na odrasle osobe starije od 18 godina koje su doživjele traumu, a nisu imale dijagnozu PTSP-a u času kad su počele uzimati lijekove.

U pregled je uključeno 9 studija, s ukupno 345 ispitanika. Sedam studija imalo je visok rizik pristranosti zbog problema ustroja istraživanja.

Što nam govore dokazi iz pregleda?

Nađeni su dokazi skromne vrijednosti da je hidrokortizom (steroidni lijek) spriječio pojavu PTSP-a.

Nađeni su dokazi skromne vrijednosti da je hidrokortizom (steroidni lijek) smanjivao težinu PTSP-a.

Nije bilo dokaza da propranolol (beta-blokator), escitalopram (jedna vrsta antidepresiva), temazepam (lijek za smirivanje) ili gabapentin (antikonvulziv) sprječavaju pojavu PTSP-a.

Svi su lijekovi bili prihvatljivi, s malim brojem ispitanika koji su odustali od liječenja zbog neželjenih popratnih učinaka; na žalost, o tome nisu izvijestile sve odabrane studije.

Što bi sljedeće trebalo učiniti?

Autori Cochrane sustavnog pregleda ne smatraju da zasad ima dovoljno dokaza da bi se i jedan lijek preporučio kao preventivni postupak za PTSP. Smatraju da je potrebno provesti dodatna istraživanja visoke kvalitete da bi se prikupili jači dokazi učinkovitosti lijekova u sprječavanju nastanka PTSP-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Preveo: Matko Marušić

Tools
Information