Intervencije za smanjenje pogrešaka vezanih za lijekove kod djece u bolnici

Sigurno davanje lijekova važno je za hospitaliziranu djecu, zbog moguće štete koja nastaje kao posljedica pogrešaka u davanju lijekova. Bolnice provode različite postupke (intervencije) za smanjenje pogrešaka vezanih za lijekove. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizira učinkovitost tih intervencija. Uključeno je sedam studija koje opisuju pet različitih intervencija. Klinički ljekarnik, sustav kompjuteriziranog propisivanja i sustav vođenja lijekova s bar kodom su analizirane intervencije na organizacijskoj razini. Popis provjera i kontrola i prethodno ispisana lista naloga su kategorizirani kao profesionalne intervencije.

Uvođenje kliničkog ljekarnika dovelo je značajnog smanjenja ozbiljnih pogrešaka vezanih za lijekove u intenzivnoj skrbi, ali ti rezultati nisu uočeni na medicinskim i kirurškim odjelima. Uvođenje računalnog sustava za propisivanje lijekova te popisa za kontroliranje propisivanja nije dalo dosljedne rezultate. Uvođenje sustava vođenja lijekova s bar kodom i prethodno ispisana lista naloga za davanje lijekova dovelo je do značajnog smanjenja broja pogrešaka vezanih za lijekove, ali koristi za pedijatrijske bolesnike u smislu manjeg broja neželjenih učinaka i dalje nisu jasne.

Unatoč opsežnom pretraživanju literature pronađeno je smo samo sedam studija za uključivanje u ovaj sustavni pregled. Autori su procjenili kvalitetu i snagu dokaza iz ove studije niskom. Ovaj pregled pokazuje da je samo nekolicina sigurnosnih strategija lijekova ispitivana u studijama koje su imale odgovarajući metodološki ustroj. Kad se razmatra ranjivost pedijatrijskih bolesnika u bolnici, potreno je provesti više istraživanja visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information