Evaluacija strategija praćenja žena s epitelnim karcinomom jajnika nakon završetka primarnog liječenja

Ključne poruke

Rana kemoterapija za recidive karcinoma jajnika možda neće produžiti život i može smanjiti kvalitetu života. Imajte na umu da je ovo ispitivanje provedeno prije nego su trenutne opcije liječenja bile dostupne, pa se možda ne odnosi na žene koje se danas liječe od karcinoma jajnika.

Individualizirano praćenje od strane medicinske sestre nakon liječenja može poboljšati kvalitetu života više od redovnog medicinskog praćenja, ali vjerojatno ne dovodi do velike razlike u tjeskobi, depresiji ili troškovima.

Što smo htjeli saznati?
Karcinom jajnika je osmi najčešći karcinom i sedmi najčešći uzrok smrti od karcinoma kod žena u svijetu. Tradicionalno, žene se nakon liječenja prate u bolničkim ambulantama. Željeli smo procijeniti dokaze za različite vrste praćenja žena koje su završile liječenje najčešćeg tipa karcinoma jajnika.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

U medicinskoj literaturi pretražili smo istraživanja koja su procjenjivala različite načine praćenja žena koje su bile podvrgnute liječenju karcinoma jajnika. Procijenili smo njihova ograničenja, saželi njihove rezultate i procijenili koliko smo sigurni u dokaze za: ukupno preživljenje, kvalitetu života povezanu sa zdravljem, psihološke učinke (na primjer, anksioznost, depresija) i isplativost.

Što smo pronašli?

Pronašli smo dva randomizirana ispitivanja u kojima su žene koje su završile liječenje karcinoma jajnika nasumično raspoređene u jednu od dvije skupine za praćenje. Svako je ispitivanje koristilo dvije različite vrste praćenja, tako da nismo mogli objediniti njihove rezultate.

Ograničeni dokazi iz jednog ispitivanja sugeriraju da bez obzira na to primaju li žene kemoterapiju odmah nakon što otkriju da im se karcinom vratio (što se identificira povećanjem tumorskog markera u krvi, zvanog CA 125), ili odgađaju liječenje dok ne razviju simptome, nema stvarne razlike u ukupnom preživljenju. Rano liječenje recidiva kemoterapijom može smanjiti ukupnu kvalitetu života.

Ograničeni dokazi iz jednog ispitivanja upućuju na to da žene koje primaju individualizirani nadzor pod vodstvom medicinske sestre prijavljuju bolje ishode vezane uz kvalitetu života u odnosu na one koje primaju konvencionalno medicinsko praćenje. Psihološki učinci (anksioznost i depresija) i troškovi bili su slični u obje skupine žena.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Postoje ograničeni dokazi iz ova dva ispitivanja u vezi odgovarajućeg praćenja žena s karcinomom jajnika. Pouzdanost dokaza kreće se od niske do umjerene, zbog rizika od pristranosti i nepreciznosti. Također, ova ispitivanja prethode drugim ispitivanjima koja su pokazala korisne učinke liječenja održavanja (lijekovi za smanjenje rasta tumora koji se nastavljaju nakon završetka rutinske kemoterapije) i ispitivanjima koja pokazuju korist daljnjeg kirurškog zahvata u vrijeme recidiva za neke žene s ograničenom bolesti, koja ne mora biti simptomatska. S obzirom na nove vrste liječenja, nije sigurno jesu li rezultati ovih ispitivanja sada primjenjivi.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do studenog 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Sulić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information