Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) u liječenju shizofrenije

Istraživačko pitanjeUčinkovitost transkranijalne magnetske stimulacije u liječenju shizofrenije

Dosadašnje spoznaje

Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) je relativno novi oblik liječenja. TMS je primjena snažnog magnetskog polja u blizini oglavka. TMS uređaj odašilje snažne i kratke magnetske pobude koje stimuliraju mozak i neuronsku mrežu. TMS je uglavnom bezbolna i neinvazivna tehnika poticanja dijelova mozga (moždane kore). Moždana aktivnost u bolesnika sa shizofrenijom je drugačija nego u zdravih osoba.

Simptomi shizofrenije uključuju slušne ili vizualne halucinacije, koje je teško u potpunosti liječiti. TMS je metoda liječenja prvenstveno kod trajnih slušnih halucinacija. Antipsihotici imaju često nepovoljne nuspojave, primjerice debljanje, apatiju, bezvoljnost ili drhtanje. TMS bi mogla biti alternativna metoda liječenja u bolesnika u kojih se standardno liječenje pokazalo neučinkovitim.

Osobitosti studija

Pretražena je literatura u 2013. i nađena je 41 randomizirana kontrolirana studija. Studije se uključile bolesnike s dijagnozom shizofrenije koji su randomizirani te liječeni s TMS u temporoparijetalnoj ili prefrontalnoj regiji, s lažnim TMS ili standardnim liječenjem.

Rezultati

Za sada nema pouzdanog dokaza o učinkovitosti TMS u liječenju shizofrenije. Dokaz vrlo niske kvalitete ukazuje da bi TMS mogao općenito popraviti stanje i neke simptome, primjerice slušne halucinacije, u usporedbi s lažnim TMS. Postojeća istraživanja nisu dovoljno pouzdana i sustavna za zaključivanje o liječenju shizofrenije TMS tehnikom.

Nije bilo dokaza da TMS ublažava simptome shizofrenije u usporedbi sa standardnim antipsihoticima. Nije bilo ograničenja uslijed različitih TMS tehnika. Usporedba rezultata je bila otežana razlikama TMS postupaka i ispitivanih simptoma, te su podaci bili skromni. Potrebne su veće i bolje osmišljene studije za zaključivanje o učinku TMS u shizofreniji. Autori pregleda smatraju da bi u budućnosti TMS imala mjesto u liječenju nekih simptoma shizofrenije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information