Prostaglandini za liječenje odraslih koji su bili podvrgnuti transplantaciji jetre

Jesu li prostaglandini (lijekovi koji se daju za zaštitu jetre) korisni u liječenju odraslih koji su podvrgnuti operaciji transplantacije jetre?

Ključne poruke

Kod odraslih koji su imali operaciju transplantacije jetre, prostaglandini mogu smanjiti smrtnost zbog bilo kojeg uzroka, do mjesec dana nakon operacije, u usporedbi s placebom (lažnim liječenjem) ili standardnim liječenjem. Prostaglandini mogu dovesti do velikog smanjenja razvoja akutnog bubrežnog zatajenja koje zahtijeva dijalizu.

Prostaglandini dovode do male ili nikakve razlike u ozbiljnim nuspojavama te ne znamo kakav je njihov utjecaj na nuspojave koje se ne smatraju ozbiljnima.

Daljnja ažuriranja ovog pregleda na temelju budućih istraživanja mogla bi pomoći u donošenju sigurnijih zaključaka vezano za prostaglandine.

Što je transplantacija jetre?

Transplantacija jetre je liječenje uznapredovale jetrene bolesti i jetrenog zatajenja. Uključuje zamjenu bolesne s novom, zdravom jetrom.

Što su prostaglandini?

Prostaglandini su lijekovi koji mogu pomoći u funkcioniranju nove jetre. Prostaglandine proizvodi i naše tijelo te njima povećava dotok krvi u jetru i bubrege.

Što smo htjeli saznati?

Htjeli smo saznati jesu li prostaglandini korisni u liječenju nakon transplantacije jetre te izazivaju li ikakve nuspojave u usporedbi s placebom ili standardnom terapijom.

Promatrali smo sljedeće ishode: smrt iz bilo kojeg razloga do mjesec dana nakon liječenja; bilo kakve nuspojave; učinke na kvalitetu života; potrebu za retransplantacijom; popravak funkcionalnosti jetre; je li smanjena rana ozljeda bubrega koja zahtijeva dijalizu; i smanjenje duljine boravka u bolnici.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja o prostaglandinima korištenim u liječenju odraslih kojima je transplantirana jetra, u usporedbi s placebom ili standardnom njegom. Sudionici su mogli biti bilo kojeg spola ili etničke pripadnosti.

Usporedili smo rezultate i ocijenili ih na temelju čimbenika kao što su metode i veličine istraživanja.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 11 istraživanja sa 771 sudionikom. Od njih, 378 sudionika dobilo je prostaglandine. Osim jednog istraživanja, sva ostala provedena su u zemljama s visokim ili višim srednjim dohotkom.

Ključni rezultati

Smrt iz bilo kojeg uzroka

Prostaglandini mogu smanjiti smrtnost od bilo kojeg uzroka (11 istraživanja, 771 sudionik). U uzorku od 1000 ljudi, možemo očekivati da će 21 osoba manje umrijeti uz prostaglandine u usporedbi sa standardnom terapijom ili placebom.

Je li ljudima bilo bolje s prostaglandinima?

– Prostaglandini mogu dovesti do male ili nikakve razlike u potrebi za retransplantacijom (6 istraživanja, 468 sudionika).

– Prostaglandini mogu dovesti do male ili nikakve razlike u početnoj lošoj funkciji jetre (1 istraživanje, 99 sudionika).

– Prostaglandini mogu dovesti do male ili nikakve razlike u početnom nefunkcioniranju jetre (7 istraživanja, 624 sudionika).

– Prostaglandini mogu dovesti do velikog smanjenja razvoja akutne bubrežne ozljede koja zahtijeva dijalizu (5 istraživanja, 477 sudionika).

Je li se ljudima pogoršalo s prostaglandinima?

Nismo pronašli nikakve informacije koje bi upućivale na to da prostaglandini uzrokuju štetu.

Kvaliteta života

Nijedno istraživanje nije izvijestilo o kvaliteti života.

Neželjeni učinci

Nismo pronašli informacija koje upućuju na to da prostaglandini uzrokuju štetu.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Naši su dokazi ograničeni jer su istraživanja koristila različite metode za mjerenje i bilježenje rezultata, i nismo pronašli provedena istraživanja za neke ishode od interesa. Osim toga, naše povjerenje u dokaze bilo je nisko za sve ishode osim za ozbiljne štetne događaje, za koje je naše povjerenje bilo jako nisko. Nisko i vrlo nisko povjerenje u dokaze znači da su dobiveni rezultati nejasni, a kada se provedu daljnja istraživanja i dodaju podaci, rezultati će se dodatno promijeniti.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 27. prosinca 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tonia Škoprc. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information