Aspiracija ciste jajnika prije in vitro oplodnje za liječenje smanjene plodnosti

Istraživačko pitanje

Autori Cochrane sustavnog pregleda su istražili korisnost i sigurnost pristupa koji uključuje aspiraciju ciste jajnika prije stimulacije jajnika u odnosu na konzervativni pristup (bez aspiracije), u žena na kojima će se provesti postupci medicinski potpomognute oplodnje (MPO). Ti su postupci izvantjelesna oplodnja (engl. in vitro fertilization, IVF) ili intracitoplazmatsko injiciranje spermija (engl. intracytoplasmatic sperm injection - ICSI). Glavni rezultat je bio broj živorođene djece i nuspojave. Također je ocijenjen broj začeća, broj folikula koji su se počeli razvijati i broj prikupljenih jajnih stanica (oocita).

Dosadašnje spoznaje

IVF je način liječenja neplodnosti u kojem se jajne stanice oplode spermijem u laboratoriju. Jedno ili više oplođenih jajašaca (embrija) se onda premjesti u maternicu, gdje se očekuje usađivanje (implantacija) i trudnoća.

Ženini se jajnici stimuliraju kako bi proizveli veći broj jajnih stanica koja se onda preuzimaju za oplodnju spermijem. To se razlikuje od uobičajenog stanja, kada se samo jedna jajna stanica izluči iz jajnika tijekom jednog menstrualnog ciklusa. Stimulacija jajnika se postiže tako što žena uzima nekoliko različitih lijekova da bi povećala mogućnost proizvodnje nekoliko jajnih stanica prikladnih za oplodnju. Kontroliranu hiperstimulaciju jajnika prati ultrazvučni pregled kako bi se otkrila prisutnost neke funkcionalne ciste jajnika. U ovom su pregledu ispitani dokazi učinka dreniranja takve ciste jajnika na konačni ishod MPO.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključena su 3 klinička istraživanja u kojima je sudjelovalo ukupno 339 žena reproduktivne dobi koje su se podvrgle IVF-u zbog problema s jajnicima, izostanka ovulacije, muške neplodnosti, endometrioze ili neplodnosti nepoznatog uzroka. U tim su istraživanjima uspoređeni ishodi izvantjelesne oplodnje u žena čije su ciste bile drenirane s ishodima u žena kojima ciste nisu bile drenirane. Dokazi se odnose na istraživanja objavljena do travnja 2014.

Ključni rezultati

Nijedna uključena studija nije opisala udio živorođene djece niti udio nuspojava. Nije pronađeno dovoljno dokaza za odrediti ima li razlike u učestalosti trudnoće, broju razvijenih folikula ili broju dobivenih jajnih stanica između skupine žena kojima je cista drenirana i onih kojima nije.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je niska ili vrlo niskaza sve usporedbe. Glavni razlog loše kvalitete je malen broj uključenih istraživanja, malen broj mjerenih događaja i loše opisivanje istraživanja u znanstvenim radovima. U jednom istraživanju su rezultati opisani nedosljedno, zbog čega nismo mogli koristiti sve podatke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Ivana Miošić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information