Ponavljani pregled grlića maternice prstima u trudnoći za procjenu rizika od prijevremenog poroda

Rutinski vaginalni pregled (koji uključuje pregled grlića maternice prstima) tijekom trudnoće, koji se koristi za smanjenje broja prijevremenih porođaja, nema uporište u dokazima pronađenima u dosad obavljenim randomiziranim kontroliranim pokusima. Prijevremenom porodu često prethode promjene u grliću maternice, iako žena ne osjeća nikakve simptome. Stoga je za bolju skrb o trudnicama nužno učinkovito otkrivanje i procjena rizika od prijevremenog poroda. Ponavljani pregled grlića maternice prstima jednostavan je i jeftin postupak za koji je potrebna jednokratna rukavica te jedna do dvije minute kako bi se proveo. Ovaj postupak se zagovara kao rutinska intervencija tijekom trudnoće za probir rizičnih prijevremenih porođaja (odnosno porođaja prije 37. tjedna trudnoće) kako bi se moglo sukladno postupiti. Ovo je standardna praksa u mnogim dijelovima Europe, Afrike i u nešto manjoj mjeri u SAD-u.

Cochrane sustavni pregledni članak je uključio dva randomizirana kontrolirana pokusa koji su obuhvaćali ukupno 7163 trudnice. Broj žena koje su prijevremeno rodile je bio sličan s i bez rutinskog vaginalnog pregleda ukoliko on nije bio medicinski indiciran. Jedan od pokusa je bio multicentrični pokus izveden u zemljama u kojima je navedena intervencija rutinska te u zemljama u kojima to nije. Mogući razlozi za propitivanje ove intervencije su potencijalni rizik od infekcije i prijevremenog poroda zbog vaginalnog pregleda te nelagodan osjećaj i sram kod žena. Nije pronađeno dovoljno dokaza za procjenu neželjenih učinaka intervencije.

Tools
Information