Liječenje neuropatija povezanih s abnormalnim anti-tijelima u krvi (IgG i IgA paraproteonemične neuropatije)

Istraživačko pitanje

Koje su pozitivne i negativne strane terapije za oštećenja živčanog sustava uzrokovanih abnormalnim IgG i IgA proteinima u krvu?

Dosadašnje spoznaje

Paraproteinemične neuropatije su neuropatije povezane s paraproteinom (abnormalnim anti-tijelom ili imunoglobulinom (Ig) kojeg u krvi nalazimo u višku). Paraproteini pripadaju skupini krvnih poremećaja nazvanih monoklonalnim gamapatijama. Ako se paraprotein pojavi bez dodatnih poremećaja, govorimo o monoklonalnoj gamapatiji nepoznate značajnosti ili MGUS (engl. monoclonal gammopathy of uncertain significance). Ovaj Cochrane sustavni pregled ispitao je djelotvornost i sigurnost terapija za neuropatije koje su povezane i/ili uzrokovane IgG i IgA paraproteinima. Najbolja metoda liječenja je i dalje nepoznata. Terapije koje djeluju na imunosni sustav poput izmjene plazme, kortikosteroida ili intravenoznog imunoglobulina su ispitivani u nerandomiziranom studiju u ljudi sa IgG i IgA paraproteinemičnom neuropatijom.

Obilježja studija

Pronađen je samo jedan randomizirani kontrolirani klinički pokus (RCT) koji uspoređuje izmjenu plazme i sličan lažni (placebo) postupak u 18 sudionika s IgA ili IgG paraproteinemičnom neuropatijom. Rezultati su prikazani nakon tri tjedna liječenja.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Klinčki pokus nije prikazao glavne rezultate koje je planirao prikazati ovaj sustavni pregled literature, a to je poboljšanje onesposobljenosti, mjereno dokazanim ljestvicama nakon 6 mjeseci liječenja, ili druge unaprijed definirane rezultate nakon 6 mjeseci liječenja. Klinički je pokus pokazao skromno poboljšanje opće slabosti i onesposobljenosti koje su mjerene ljestvicom neuropatske invalidnosti tijekom razdbolja od tri mjeseca. Nije bilo poboljšanja u tom razdoblju u mjerama poremećaja osjeta ili pretragama koje ispituju električne karakteristike živaca. Nuspojave tijekom ispitivanja nisu opisane. Potrebno je provesti dodatne kliničke pokuse na ovu temu s većim brojem ispitanika.

Ovo je obnovljena verzija Cochrane sustavnog pregleda koji je prvi put objavljen 2007. Nisu pronađene dodatne studije koje bi se uključile. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Robert Katinić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information