Transfuzija bijelih krvnih stanica zvanih granulociti za sprječavanje infekcija u osoba sa smanjenim brojem funkcionalnih granulocita

Istraživačko pitanje
Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda literature procijenili su dokaze iz kliničkih pokusa o tome je li granulocitna transfuzija, koja se daje da bi spriječila infekciju, sigurna i smanjuje li rizik od infekcije. Ciljana populacija su bili ljudi s neutropenijom (s vrlo malim brojem bijelih krvnih stanica, neutrofila), ili s bijelim krvnim stanicama čija funkcija je poremećena (neutrofilna disfunkcija).

Dosadašnje spoznaje
Funkcionirajuće bijele krvne stanice, posebno granulociti, važni su za borbu protiv po život opasnih bakterijskih i gljivičnih infekcija. Već dugi niz godina neki bolnički liječnici daju granulocitnu transfuziju pacijentima koji nemaju bijele stanice zbog bolesti ili liječenja koje je smanjilo njihov broj ili funkciju.

Potražnja za granulocitima za transfuziju kontinuirano se povećava od 1990-ih, uglavnom kao rezultat uvođenja lijeka zvanog granulocitni čimbenik rasta (engl. granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF), koji dovodi do povećanja broja granulocita u krvi donatora i omogućuje prikupljanje veće doze granulocita nego što je to bilo prije moguće.

Obilježja studija
Dokazi se odnose na studije objavljene do travnja 2015. U ovom obnovljenom sustavnom pregledu 12 istraživanja je provodilo usporedbe davanja i nedavanja granulocitne transfuzije u sprječavanju posljedica neutropenije. Jedno istraživanje još nije dovršeno. Analizirano je jedanaest ispitivanja, s ukupno 653 sudionika. Ti su pokusi provedeni između 1978. i 2006. godine. Podatci iz jednog ispitivanja nisu bili uključeni u analizu, jer su bolesnici bili uključeni unutar istog istraživanja više puta. Deset studija uključuje samo odrasle osobe, a u dvije studije su uključeni djeca i odrasli.

Šest studija je navelo svoje izvore financiranja, a sve su bile financirane od strane neprofitnih zaklada ili državnih sredstava.

Ključni rezultati
Davanje granulocitne transfuzije za sprječavanje infekcija nije utjecalo na rizik od smrti zbog infekcije ili bilo kojeg drugog uzroka.

Davanje granulocitne transfuzije za sprječavanje infekcija smanjilo je broj ljudi koji su imali bakterijsku ili gljivičnu infekciju u krvi, ali nije smanjilo broj ljudi koji su imali lokalizirane bakterijske ili gljivične infekcije.

Nije poznato je li granulocitna transfuzija povećala rizik od ozbiljnih štetnih učinaka, jer su štetni učinci opisani samo u osoba koje su primale granulocitnu transfuziju.

Kvaliteta dokaza
Dokazi za većinu nalaza su bili vrlo niske, ili niske kvalitete. To je zato što su pacijenti i njihovi liječnici znali u koju je skupinu pacijent bio dodijeljen, a dvije studije nisu zadovoljile kriterije da bismo ih smatrali randomiziranim studijama (pacijenti su bili dodijeljeni u skupinu za transfuziju granulocita ako su imali prikladnog donora granulocita).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Listeš
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information