Liječenje tjelesnog dismorfnog poremećaja: terapija lijekovima, psihoterapija ili kombinacija obje metode

Tjelesni dismorfni poremećaj (engl. body dysmorphic disorder, BDD) podrazumijeva zaokupljenost umišljenom manom tjelesnog izgleda ili pretjeranu iskrivljenost u doživljaju minimalnog i beznačajnog tjelesnog defekta. U osoba s tim poremećajem to uzrokuje značajan stres ili ih ometa u svakodnevnom funkcioniranju (ili oboje). Sve više se uviđa da je taj poremećaj čest i povezan sa značajnim bolestima i invalidnosti. Postoje dokazi da bi poremećaj bilo moguće liječiti lijekovima i pomoću psihoterapije. U ovom Cochrane sustavnom pregledu randomiziranih kontroliranih istraživanja ispitan je učinak terapije lijekovima ili psihoterapije zasebno, kao i njihove kombinacije. Pronađeno je pet istraživanja koja odgovaraju kriterijima. Tri su ispitale djelotvornost psihoterapije (kognitivno bihevioralne terapije, KBT) i izlaganje i prevenciju odgovora (engl. exposure and response prevention, ERP), a dvije uporabu fluoksetina i klomipramina. U jedinoj studiji koja je kao kontrolu koristila placebo osobe s tjelesnim dismorfnim poremećajem su bolje reagirale na terapiju fluoksetinom (56%, 19 od 33) nego one kojima je dan placebo (18%, 6 od 33). Oba načina liječenja, i terapija lijekovima i psihoterapija smanjuju intenzitet simptoma. Neželjeni događaji su bili blage do umjerene težine. Niti jedna osoba koja je sudjelovala u skupinama koja je primala aktivnu terapiju nije odustala od sudjelovanja u istraživanju zbog nuspojava uzrokovanih liječenjem. Postoje preliminarni dokazi iz jednog kliničkog pokusa koji je ispitao KBT koji pokazuju da učinci KBT mogu nastaviti djelovati i kad terapija završi. Na terapijski odgovor u pokusima koji su ispitali lijekove nije utjecao stupanj uvida pacijenata u njihovo stanje. Iako je provedeno malo kontroliranih pokusa i ti pokusi su maleni (uključili malen broj ispitanika), što nam ukazuje da te rezultate treba uzeti s oprezom dok se ne potvrde u većim studijama, njihovi rezultati ukazuju da terapija i lijekovima i psihoterapijom može biti djelotvorna u liječenju simptoma tjelesnog dismorfnog poremećaja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Jana Pušić Brezovnjački i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information