Usporedba hranjenja nedonoščadi na zahtjev i hranjenja prema rasporedu

istraživačko pitanje: Poboljšava li hranjenje nedonoščadi na zahtjev u usporedbi s hranjenjem propisanom količinom u planiranim razmacima rast, duljinu boravka u bolnici i zadovoljstvo roditelja?

Dosadašnje spoznaje: Hranjenje nedonoščadi kao odgovor na njihove znakove gladi i sitosti (hranjenje na zahtjev, prema znacima ili vođeno od strane dojenčeta), umjesto prema planiranim razmacima može povećati iskustvo i zadovoljstvo dojenčadi i roditelja, pomoći u uspostavi neovisnog hranjenja na usta, povećati unos hranjivih tvari i stope rasta, te omogućiti ranije otpuštanje iz bolnice.

Obilježja uključenih istraživanja: Pretražili smo sve dostupne dokaze objavljene do siječnja 2016. Pronašli smo devet randomiziranih kontroliranih studija (s uključena ukupno 593 novorođenčeta) koje su ispitale je li hranjenje nedonoščadi kao odgovor na njihove znakove gladi i sitosti (ponekad nazvane "hranjenje na zahtjev") bolje od hranjenja određenom količinom mlijeka u unaprijed određenim intervalima. Ta su ispitivanja uspoređivala hranjenje na zahtjev s planiranim intervalnim režimima hranjenja nedonoščadi u prijelaznoj fazi, od uporabe želučane cijevi do oralnog hranjenja (na usta).

Rezultati: Iako su istraživanja općenito imala mali broj ispitanika i većina je imala nekih metodoloških nedostataka, analiza sugerira da hranjenje na zahtjev rezultira nešto slabijim stopama povećanja težine i smanjuje vrijeme potrebno za prijelaz s hranjenja putem cijevi do oralnog hranjenja. Kvaliteta tih dokaza je niska, a važnost ovog nalaza je neizvjesna jer studije nisu našle snažan ili dosljedan učinak na duljinu hospitalizacije. Ni jedna od uključenih studija nije izvijestila o stajalištu roditelja, skrbnika ili osoblja.

Zaključci: Ovaj Cochraneov sustavni pregled ne daje snažne ili dosljedne dokaze da hranjenje na zahtjev poboljšava mjerene ishode u nedonoščadi ili njihovih obitelji. Hranjenje na zahtjev moglo bi pomoći nedonoščadi u bržem prijelazu na oralno hranjenje, ali potrebne su dodatne randomizirane kontrolirane studije koje bi to (taj nalaz) potvrdile.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Anita Pavičić Bošnjak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information