Može li se pomoći pušačima da smanje štetu uzrokovanu pušenjem cigareta tako što će pušiti manje cigareta ili koristiti različite duhanske proizvode?

Dosadašnje spoznaje

Najbolja stvar koja se može napraviti da se smanji šteta uzrokovana pušenjem je prestati pušiti. Međutim, neki ljudi ne žele prestati pušiti, ili možda osjećaju da ne mogu potpuno prestati pušiti. Smanjenjem broja popušenih cigareta dnevno ili korištenjem različitih duhanskih proizvoda, kao što su duhan za žvakanje ili cigareta sa manje katrana, možda bi se mogle smanjiti neke od šteta uzrokovanih pušenjem. To također možda može pomoći ljudima da dugoročno potpuno prestanu pušiti. S druge strane, smanjenjem pušenja ili korištenjem drugih duhanskih proizvoda ne može se poboljšati zdravlje, a to bi moglo smanjiti motivaciju osobe da potpuno prestane pušiti. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirali smo dokaze iz kliničkih pokusa da bi saznali da li bi ti pristupi mogli pomoći pušačima koji ne žele ili ne mogu prestati da smanje štetu uzrokovanu njihovim pušenjem. Mi smo uglavnom htjeli ispitati da li su ti pristupi poboljšali zdravlje pušača, ali također smo analizirali i utjecaj na smanjenje pušenja i stope prestanka.

Obilježja uključenih istraživanja

Pronašli smo 20 randomiziranih kontroliranih studija koje su ispitivale načine kako pomoći ljudima da smanje broj popušenih cigareta. U nekim od tih istraživanja analizirano je samo savjetovanje pušača da manje puše, ali većina ih je također ispitanicima davala i proizvode koji im pomažu smanjiti pušenje: nikotinska nadomjesna terapija, vareniklin, bupropion, elektroničke cigarete ili bezdimni oblik duhana za žvakanje. Također smo pronašli četiri randomizirane kontrolirane studije koje su ispitivale učinke korištenja cigareta napravljenih tako da smanje štete uzrokovane pušenjem: smanjenje katrana, ugljika ili nikotina u cigaretama. Većina studija je koristila nikotinsku zamjensku terapiju kao sredstvo za pomoć ljudima u smanjenju pušenja. Sve studije su uključivale ljude koji nisu planirali da će uskoro prestati pušiti. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do listopada 2015.

Ključni rezultati

Osam studija (s 3081 pušača) je utvrdilo da je korištenje nikotinske zamjenske terapije približno udvostručilo vjerojatnost da se prepolovi broj popušenih cigareta svaki dan, u usporedbi s korištenjem placeba. Korištenjem nikotinske zamjenske terapije na ovaj način također se gotovo udvostručila vjerojatnost odvikavanja u potpunosti. Po jedna studija je ispitala svaki od ostalih postupaka. Utvrđeno je da svi pomažu smanjiti štete uzrokovane pušenjem, ali ne postoje dokazi da je bilo koja od tih terapija pomogla pušačima smanjiti broj cigareta koje su pušili svaki dan. To je možda zato što još nema dovoljno istraživanja o tim postupcima. Samo jedna od tih studija je ispitivala cigarete napravljene tako da smanje rizik. Mjerilaje njihov učinak na broj ljudi koji su prestali pušiti. Utvrđeno je da nije vjerojatnije da će ljudi prestati pušiti ako su koristili cigarete s manje nikotina nego ako su pušili svoje uobičajene cigarete. Nismo pronašli niti jednu studiju koja je prikazala podatke za dugoročne zdravstvene učinke liječenja, tako da ostaje nejasno koliki je zdravstveni učinak smanjenja broja popušenih cigareta svali dan ili pušenja cigareta napravljenih tako da budu manje štetne.

Kvaliteta dokaza

Duhanska industrija je financirala tri studije koje su analizirale cigarete napravljene za smanjenje rizika. Nijedna od studija nije ispitala da li je došlo do dugoročne promjene u zdravlju korisnika. Ocijenili smo kvalitetu dokaza gledajući koliko je ljudi prestalo pušiti kao nisku ili vrlo nisku, uglavnom zbog toga što su se rezultati temeljili na malom broju studija. Potrebno je više studija kako bi se istražili načini smanjenja štete uzrokovane kontinuiranim pušenjem. Potrebno je mjeriti zdravlje korisnika tijekom dugog razdoblja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
 Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information