Terapija lijekovima za bol kod amiotrofične lateralne skleroze ili bolesti motoričkih neurona

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), također poznata kao bolest motoričkih neurona, najčešći je neurodegenerativni poremećaj motoričkog sustava u odraslih. Bol je čest simptom i može imati izraženi utjecaj na kvalitetu života i patnju. Unatoč opsežnog pretraživanja različitih medicinskih baza podataka, u ovom Cochrane sutavnom pregledu nije bilo moguće naći niti jedno randomizirano kontrolirano istraživanje o terapiji lijekovima za bol kod ALS-a. Trenutno (do srpnja 2012. godine) nema dokaza da je primjena neke vrste liječenja boli bolja od druge kod ALS-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information