Terapija kisikom pod normalnim tlakom i hiperbarična terapija kisikom za migrenu i glavobolje u nakupinama (cluster glavobolje)

Dosadašnje spoznaje

Migrena i glavobolje u nakupinama (engl. cluster) su teška i onesposobljavajuća stanja. Hiperbarična terapija kisikom (HBOT) uključuje udisanje čistog kisika pod tlakom većim od jedne atmosfere u komori koja je pod tlakom), a terapija kisikom pod normalnim tlakom (NBOT) može se davati kod kuće preko maske ili na klinici. Te terapije mogle bi možda pomoći u ublažavanju akutnih napadaja glavobolje i sprječavanju budućih napadaja.

Rezultati

U prvoj verziji sustavnog pregleda literatura je bila pretražena do svibnja 2008., a u ovoj obnovljenoj verziji pretražena je literatura objavljena do lipnja 2015. Tražene su visokokvalitetne studije koje bi mogle pomoći definirati postoje li dobri dokazi za ili protiv uporabe terapije kisikom u liječenju migrene ili glavobolje u nakupinama (tzv. cluster glavobolja). U ovaj Cochrane sustavni pregled literature uključeno je 11 studija.

Kvaliteta dokaza

U ovom Cochrane sustavnom pregledu autori su pronašli određene slabe dokaze koji sugeriraju da HBOT pomaže osobama s akutnim migrenskim glavoboljama i možda pomaže osobama s glavoboljama u nakupinama, te da NBOT može pomoći osobama s glavoboljama u nakupinama. Nisu nađeni dokazi da bilo koja od ovih terapija može spriječiti buduće napade. Budući da se mnoge migrene mogu jednostavno liječiti odgovarajućom terapijom lijekovima, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se mogli odabrati najprikladniji bolesnici (ako ih ima) za primjenu HBOT-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Katarina Vučić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information