Postupci za sprječavanje neželjene trudnoće među adolescentima

Intervencije za sprječavanje neželjene trudnoće uključuju svaku aktivnost (zdravstveni odgoj ili samo savjetovanje, zdravstveni odgoj i razvoj vještina, zdravstveni odgoj i edukacija o kontracepciji, edukacija o kontracepciji i načini kako se dolazi do kontracepcije, grupa u vjerskoj zajednici ili individualno savjetovanje) čiji je cilj poboljšanje znanja i stavova adolescenata prema riziku od neželjene trudnoće; promicanje odgađanja seksualnih odnosa; poticanje na stalno korištenje sredstava za sprječavanje začeća i smanjenje broja neželjenih trudnoća.

Ovaj je Cochrane sustavni pregled uključio 53 randomizirana kontrolirana istraživanja i usporedio ove intervencije s nekoliko kontrolnih grupa (koje su uglavnom dobivale standardnu spolnu edukaciju kakva se nudi u školama). Pretraživanje literature nije bilo ograničeno po zemljama, iako su većina takvih istraživanja bila izvedena u bogatim zemljama, a samo četiri u srednjerazvijenim i niskorazvijenim zemljama, koje uglavnom predstavljaju niže socioekonomske grupe. Intervencije su provedene u školama, društvenim centrima, zdravstvenim ustanovama i kućama ispitanika. Zajednička statistička analiza provedena je za sve studije iz kojih su se mogle izvući informacije.

Samo su intervencije koje su bile kombinacija edukacije i promicanja kontracepcijskih sredstava (višestruke intervencije) značajno smanjile broj neželjenih trudnoća kroz srednje i duže razdoblje. Rezultati bihevioralnih (sekundarnih) ishoda su bili nedosljedni u svim istraživanjima.

Ograničenja ovog sustavnog pregleda literature uključuju oslanjanje na sudionike programa koji bi trebali precizno opisati svoja ponašanja. Također su uočene metodološke slabosti u uključenim istraživanjima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marija Lučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information