Sekvencijska primjena kemoterapije i radioterapije za žene nakon operacije kod ranog raka dojke

I kemoterapija i radioterapija smanjuju rizik od ponovnog javljanja (recidiva) raka dojke i rizik od smrti zbog raka dojke. Općenito, te se terapije daju nakon operacije, ali nije jasno treba li ih dati u isto vrijeme (istodobno) ili u slijedu jednu za drugom (sekvencijalno). Ako se primjenjuju u slijedu, prva se može primjenjivati radioterapija ili kemoterapija te postoji bojazan da bi se na taj način mogla smanjiti učinkovitost one terapije koja je odgođena. Međutim, također je predloženo da istodobna primjena kemoterapije i radioterapije može uzrokovati više štetnih učinaka (biti toksičnija) nego kad se one daju odvojeno. Ovaj je Cochrane sustavni pregled ispitivao trenutne dokaze o najboljem načinu primjene kemoterapije i radioterapije nakon poštednog operativnog zahvata dojke. U sustavni pregled uključena su tri randomizirana istraživanja. Dva su od njih, sa 853 žena, procjenjivala istodobno davanje radioterapije i kemoterapije naspram najprije dane kemoterapije koju je naknadno slijedila radioterapija. Treće je istraživanje randomiziralo 244 žene za primanje radioterapije nakon koje je slijedila kemoterapija naspram kemoterapije nakon koje je slijedila radioterapija. Dokazi dobiveni iz ta tri dobro provedena istraživanja sugeriraju da su recidiv raka dojke u žena i njihove šanse za smrt od raka dojke slične bez obzira na redoslijed terapija, pod uvjetom da su i radioterapija i kemoterapija započele unutar sedam mjeseci od operacije. Istraživanja su pružila ograničene informacije o štetnim događajima, nuspojavama ili kvaliteti života povezanim s različitim slijedom terapija. Ograničeni dokazi koji su dostupni upućuju da su učestalost i težina nuspojava kemoterapije i radioterapije slične bez obzira koji se slijed primjenjuje. Međutim, treba napomenuti da su žene u tim istraživanjima bile liječene, u prosjeku, ranih 2000-ih godina. Kao rezultat toga, istraživanja ne procijenjuju novije oblike radioterapije i nove vrste kemoterapije (kao što su taksani) ili druge lijekove (kao što je Herceptin). Kod budućih ažuriranja ovog sustavnog pregleda uključit će se relevantna istraživanja koja uključuju te novije terapije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information