Pentasaharidi za sprječavanje stvaranja venskih krvnih ugrušaka

Dosadašnje spoznaje

Venska tromboembolija (VTE) je stanje kod kojeg se u venama ljudi razvijaju krvni ugrušci. To uključuje duboku vensku trombozu (DVT) i potencijalno smrtonosnu plućnu emboliju (PE). VTE se javlja u više od 10% bolesnika koji se liječe u bolnici te je među njima treći najčešći uzrok smrti. Dakle, potrebna je učinkovita prevencija kod ljudi koji imaju visoki rizik od VTE. Standardna metoda prevencije uključuje primjenu lijekova antikoagulansa, kao što su primjerice, heparin niske molekularne težine (engl. low molecular weight heparin, LMWH), ili varfarin, koji se primjenjuju kod bolesnika na ortopediji. Posljednjih nekoliko godina, još je jedna vrsta antikoagulansa, pentasaharidi, pokazala dobar antikoagulacijski učinak u kliničkim ispitivanjima. Dostupne su tri vrste pentasaharida, a to su kratko-djelujući fondaparinuks, te dugo-djelujući idraparinuks i idrabiotaparinuks.

Ključni rezultati

Ovaj je Cochrane sustavni pregled literature uključio 25 ispitivanja s ukupno 21.004 sudionika (uključena su ispitivanja objavljena do ožujka 2016.). Nismo pronašli ispitivanja s dugo-djelujućim idraparinuksom niti s idrabiotaparinuksom za prevenciju VTE. Stoga smo uključili samo ispitivanja s kratko-djelujućim fondaparinuksom za prevenciju VTE.

Umjerena do visoka kvaliteta dokaza pokazuje da je fondaparinuks učinkovit kod kratkoročne prevencije VTE u usporedbi s placebom. Fondaparinuks može smanjiti ukupnu pojavnost VTE, DVT, PE te pojavnost simptomatske VTE, ali ne pokazuje razliku u broju smrtnih slučajeva u usporedbi s placebom. Slaba do umjerena kvaliteta dokaza pokazuje da je fondaparinuks učinkovit kod kratkoročne prevencije VTE u usporedbi s LMWH. Fodaparinuks može smanjiti ukupnu pojavnost VTE i DVT, ali ne pokazuje razliku u broju smrtnih slučajeva u usporedbi s LMWH. U isto vrijeme međutim, fondaparinuks povećava pojavnost velikog krvarenja u usporedbi s placebom i LMWH. Stoga, kad se fondaparinuks izabere za prevenciju VTE, pozornost treba obratiti na osobe s rizikom od krvarenja. Većina je podataka dobivena iz ispitivanja u kojima su bolesnici bili podvrgnuti ortopedskim operacijama. Dakle, zaključak se uglavnom odnosi na te bolesnike. Malo podataka postoji o djelovanju fondaparinuksa kod drugih medicinskih stanja, kao što su interna, medicinska i abdominalna kirurgija.

Kvaliteta dokaza

Umanjili smo kvalitetu dokaza zbog malog broja događaja koji su uzrokovali nepreciznosti, a i zbog razlika i neslaganja među ispitivanjima. Potrebna su dodatna visoko kvalitetna klinička ispitivanja kako bi se potvrdila učinkovitost i sigurnost fondaparinuksa.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information