Intervencije za smanjenje teškoća pri gutanju u ljudi s rakom jednjaka

Istraživačko pitanje

Za većinu pacijenata kojima nije moguće operirati rak jednjaka i napraviti resekciju, vrlo je poželjna klinička pomoć s palijativnim liječenjem.No, nije poznato koji je najbolji način palijativne skrbi za ublažavanje teškoća ili neugode pri gutanju (disfagije) i bolju kvalitetu života.

Dosadašnje spoznaje

Disfagija je uobičajena među pacijentima kojima nije moguće operirati rak jednjaka.Postoji pet razina disfagije, od sposobnosti da se jede normalna prehrana, kruta hrana, polukruta, tekuća, pa sve do potpune disfagije.

Obilježja studija

Cochrane sustavni pregled je uključivio randomizirana kontrolirana istraživanja u kojima se uspoređuju različite intervencije za poboljšanje gutanja pacijentima u kojih se ne može resecirati ni operirati rak jednjaka.Da bi se pronašla nova istraživanja za ovaj obnovljeni sustavni pregled napravljen u siječnju 2014., pretraživan je niz baza podataka.

Ključni rezultati

Ni u ovoj obnovljenoj verziji Cochrane sustavnog pregleda među različitim vrstama intervencija nije bilo moguće utvrditi ima li neka od istraženih terapija očitu prednost u odnosu na neku drugu.Metalna samošireća naprava (stent) osigurala je sigurnije i učinkovitije olakšanje gutanja u usporedbi s plastičnim stentom.Ostale tehnike, poput terapije zračenjem (radioterapije ili brahiterapije) također su se pokazale kao prikladne mogućnosti i pogodne za unaprjeđenje kvalitete života i produljenje preživljenja.Razlike među pojedinim terapijama trebale bi biti naglašene prilikom određivanja terapije koja će se koristiti.

Kvaliteta dokaza

Pola istraživanja uključenih u ovaj pregled bilo je visoke kvalitete.Većina istraživanja nije navela metode korištene za analizu kvalitete života i štetnih učinaka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivo Šain
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information