Vitamin K za liječenje krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sustava bolesnika s akutnom ili kroničnom bolesti jetre

Istraživačko pitanje
Istraženo je djelovanje vitamina K na krvarenje iz gornjeg dijela probavnog sustava ljudi s akutnom ili kroničnom bolesti jetre (gubitak normalne funkcije jetre koji traje danima ili tjednima, a ljudi najčešće nemaju prethodnu bolest jetre) ili kronična bolest jetre (progresivno razaranje normalne jetrene funkcije, obično povezano s regeneracijom jetrenoga tkiva i zamjenom normalnog tkiva jetre vezivnim ožiljcima).

Dosadašnje spoznaje
Krvarenje iz gornjeg dijela probavnog sustava (povraćanje krvi) jedan je od najčešćih uzroka pobola i smrtnosti u slučaju jetrene bolesti. Davanje vitamina K koristilo se kao dodatna terapija, ali nisu poznati korisni i štetni učinci takve terapije u ljudi s akutnom ili kroničnom bolesti jetre i krvarenjima iz gornjeg dijela probavnog sustava.

Značajke istraživanja
Pretražene su znanstvene baze podataka kako bi se našle kliničke studije povezane s korisnim ili štetnim učincima vitamina K u ljudi s bolesti jetre, u pacijenata bilo koje dobi. Ovaj obnovljeni Cochrane sustavni pregled literature nije pronašao niti jedan randomizirani klinički pokus (klinička studija gdje su ljudi slučajnim odabirom podijeljeni u dvije skupine) o korisnim i štetnim učincima davanja vitamina K za krvarenje iz gornjeg dijela probavnog sustava u ljudi s akutnom ili kroničnom bolesti jetre. Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do veljače 2015.

Ključni rezultati
Ne postoje dokazi temeljem kojih bi se mogla preporučiti ili opovrgnuti praksa korištenja vitamina K za liječenje krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sustava u ljudi koji pate od bolesti jetre.

Kvaliteta dokaza
Nisu pronađena randomizirana klinička istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Mikulić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information