Liječenje anemije u osoba s AIDS-om

Nemamo dovoljno pouzdanih dokaza o intervencijama za liječenje anemije kod osoba s HIV infekcijom ili AIDS-om. Osobe s HIV infekcijom ili AIDS-om imaju veću vjerojatnost od opće populacije za razvoj anemije, a anemija je najčešći poremećaj krvi u populaciji s infekcijom HIV/AIDS-om. U usporedbi s onima kod kojih se ne razvije anemija, pojedinci zaraženi HIV-om kod kojih se razvije anemija imaju veću vjerojatnost ranije smrti. Stoga je važno imati dobre dokaze o intervencijama koje se mogu koristiti za liječenje anemije. Ovo ažuriranje Cochrane pregleda obuhvatilo je šest randomiziranih istraživanja (537 sudionika), a sva su istraživala rekombinantni humani eritropoetin. Lijek nije smanjio smrtnost ni potrebe za transfuzijom. Nadalje, rekombinantni humani eritropoetin nije povećao razine hemoglobina ni poboljšao kvalitetu života u HIV-om zaraženih bolesnika s anemijom. Za sva je istraživanja procijenjeno da su bila loše metodološke kvalitete.

Potencijalno bi randomizirano istraživanje trebalo uključiti ishode kao što su smrtnost i kvaliteta života, te trudnice, djecu i sve etničke skupine. Nadalje, istraživanje bi trebala sponzorirati Svjetska zdravstvena organizacija uz osnivanje međunarodnog odbora za nadzor istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information