Rivastigmin umjereno poboljšava kogniciju i, u manjoj mjeri aktivnosti svakodnevnog života kod oboljelih od demencije kod Parkinsonove bolesti.

Demencija je često povezana s Parkinsonovom bolešću. Dok se čini se da su uključeni brojni neurotransmiteri, gubitak kolinergičkog djelovanja posebno je povezan s demencijom kod Parkinsonove bolesti što ukazuje na potencijalnu korist od liječenja inhibitorima kolinesteraze. Čini se da lijek rivastigmin umjereno poboljšava stanje kognicije u pacijenata, te u manjoj mjeri aktivnosti svakodnevnog života kod bolesnika s demencijom i Parkinsonovom bolešću. Klinički značajna korist zabilježena je u 15% pacijenata. Učinkovitost u drugim područjima se treba potvrditi. Podnošenje lijeka čini se problematično jer su opisane nuspojave kao što su mučnine, povraćanje i tremor.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Diana Rubić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information