Intervencije za smanjivanje koncentracije homocisteina u krvnoj plazmi pacijenata na dijalizi

Dosadašnje spoznaje

Ljudi s uznapredovalom bubrežnom bolešću često razviju srčanu bolest, koja je ujedno i najčešći razlog smrti tih ljudi. Visoka koncentracija aminokiseline homocisteina u krvi je rizični čimbenik razvoja srčane bolesti u tih bolesnika. Često se koriste terapije koje smanjuju razinu homocisteina u krvi (npr. folna kiselina, vitamin B6 i vitamin B12), ali prednosti i nedostatci takve terapije još nisu potpuno jasni. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti nedostatke i prednosti liječenja čiji je cilj smanjivanje plazmatske koncentracije homocisteina u ljudi s uznapredovalom bubrežnom bolešću koji su na dijalizi.

Obilježja studija

Temeljem pretraživanja literature objavljene do siječnja 2016. godine, nađeno je 6 randomiziranih kontroliranih pokusa, s ukupnim brojem od 2452 sudionika u dobi između 48 i 65 godina.

Ključni rezultati

Pronađeno je da terapije za smanjivanje razine homocisteina nisu imale koristan učinak u liječenju srčanih bolesti u bolesnika s uznapredovalom bubrežnom bolešću koji su na dijalizi Te terapjije nisu pokazale koristan učinak na smanjenje stope smrtnih slučajeva povezanih sa srčanom bolešću. Međutim, terapiju smanjivanja razine homocisteina pacijenti su općenito dobro podnosili jer ima blage nuspojave.

Kvaliteta dokaza

Sveukupno, studije su ocijenjene visoko kvalitetnima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Iva Basioli
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information