Jesu li školski programi namijenjeni djeci za koju se smatra da su u riziku od agresivnog ponašanja učinkoviti u smanjenju nasilja?

Nasilje je prepoznato kao jedno od glavnih globalnih javnozdravstvenih problema, te se mnogo pozornosti posvećuje intervencijama usmjerenima na prevenciju agresivnog i nasilnog ponašanja. Budući se agresivno ponašanje u djetinjstvu smatra rizičnim čimbenikom za nasilje i kriminalno ponašanja u odrasloj dobi, strategije prevencije nasilja usmjerene na djecu i mladež, kao što su školski programi, smatraju se obećavajućim intervencijama.

Neki školski programi prevencije usmjereni su na svu djecu koja pohađaju školu ili razred, dok su drugi ograničili intervencije na djecu kod kojih su već identificirana prijeteća ili agresivna ponašanja, te je takav pristup poznat kao "sekundarna prevencija". Premda je u posljednjih 20 godina uveden velik broj školskih programa za prevenciju nasilja, još uvijek ne razumijemo potpuno koliko su učinkoviti.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je utvrditi učinkovitost školskih programa sekundarne prevencije nasilja (tj. onih intervencija usmjerenih na djecu koja su prepoznata kao agresivna ili u riziku da postanu agresivna).

Autori su pregledali sva istraživanja učinkovitosti sekundarnih preventivnih programa nasilja usmjerenih na djecu u obveznom obrazovanju u odnosu na stanje bez intervencije ili na placebo intervencije.

Autori su pronašli 56 istraživanja; ukupni rezultati pokazuju kako školski programi sekundarne prevencije kojima je cilj smanjenje agresivnog ponašanja, čini se dovode do poboljšanja u ponašanju. Poboljšanja se mogu postići u obje dobne skupine osnovnih i srednjih škola te u skupinama s oba uključena spola, kao i u skupinama samo s dječacima.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi ispitali mogu li se očito djelotvorni programi realizirati i izvan eksperimentalnog okruženja i u drugim okruženju osim škola. Budući niti jedno od istraživanja nije prikupljalo podatke o nasilnim ozljedama, ne možemo biti sigurni u kojoj je mjeri napredak u ponašanju doveo do stvarnog smanjenja ozljeda. Osim toga, potrebno je više istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li se povoljni učinci održati tijekom vremena, i mogu li se koristi ovakvih programa opravdati troškovima njihove provedbe.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Mato Lakić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information