Etanercept za liječenje reumatoidnog artritisa

Istraživači Cochrane kolaboracije napravili su sustavni pregled učinaka etanercepta (Enbrel) u pacijenata s reumatoidnim artritisom. Nakon pretrage usmjerene na sve odgovarajuće studije, našli su ih devet, s ukupno 2800 ispitanika.  Njihova otkrića su sažeto prikazana.

U ljudi koji se NISU oporavili s pomoću tradicionalnih lijekova koji modificiraju bolest (engl. disease-modifying anti-rheumatic drug, DMARD) kao što su metotreksat ili sulfasalazin:

- Kombinacija etanercepta i metotreksata ili sulfasalazina vjerojatno ublažava bol, funkciju i druge simptome reumatoidnog artritisa;

- Kombinacija etanercepta i metotreksata ili sulfasalazina smanjuje aktivnost bolesti i onesposobljenost;

- Da bi se pokazale male razlike trebalo bi imati veći broj sudionika – kada se združe podatci svih različitih vrsta pacijenata etenercept smanjuje trajno oštećenje zglobova koje se vidi na rentgenu.

Često nemamo točne informacije o štetnim popratnim pojavama i komplikacijama. To osobito vrijedi za rijetke, ali ozbiljne štetne učinke. Nuspojave poput reakcije na mjestu injiciranja, glavobolja, obična prehlada, mučnina, vrtoglavica i infekcije mogu se dogoditi sa samim etanerceptom ili kad se daje s DMARD.Jedan je Cochrane sustavni pregled (Singh, 2011.) pokazao da postoji mali rizik od reaktivacije tuberkuloze i ozbiljnih infekcija. Rijetke komplikacije odnose se i na neke tipove raka.

Što je etanercept i zašto se propisuje?
Kod reumatoidnoga artritisa imuni sustav, koji se normalno suprotstavlja infekciji, napada zglobne ovojnice. To izaziva otok zglobova, njihovu ukočenosti i bolnost. Mali zglobovi šake obično su prvi zahvaćeni. Etanercept je „biološka tvar“ koju se propisuje da se smanji bol i i oteklina i uspori napredovanje reumatoidnoga artritisa. „Biološka tvar“ znači da je to medicinski proizvod koji nije kemijski sintetiziran, nego je dobiven iz živoga tkiva.Uštrcava ga se pod kožu, jednako kao inzulin u liječenju šećerne bolesti.Obično ga se propisuje kada drugi DMARD ne djeluju dovoljno dobro, ali može biti skup.

Što se događa ljudima s reumatoidnim artritisom koji uzimaju etanercept i tradicionalne DMARD (metotreksat ili sulfasalazin) nakon što nisu postigli poboljšanje samo s klasičnim DMARD

ACR 50 (broj osjetljivih ili otečenih zglobova i drugi ishodi, poput boli i onesposobljenosti)

Od sto osoba 38 osoba više ima 50%-tno poboljšanje simptoma šest mjeseci do tri godine nakon početka liječenja u usporedbi s osobama koji uzimaju samo DMARD (38% apsolutno poboljšanje).
Sedamdeset i devet od sto osoba koje uzimaju kombinaciju etanercepta i metotreksata ili sulfasalazina pokaže 50%-tno poboljšanje simptoma.
Četrdeset i jedna od sto osoba koje uzimaju samo DMARD pokaže 50%-tno poboljšanje simptoma.

Aktivnost bolesti

Od 100 osoba 22 osobe više prešlo je u dijagnozu osoba s nisko-aktivnim reumatoidnim artritisom nakon što su liječene kombinacijom etanerecepta i metotreksata ili sulfasalazina od 6 mjeseci do tri godine, u usporedbi s onima koji su primali samo DMARD (22%-tno apsolutno poboljšanje).
Četrdeset i šest od sto osoba liječenih kombinacijom etanerecepta i metotreksata ili sulfasalazina proglašene su osobama s niskom aktivnošću reumatoidnoga artritisa.
Dvadeset i četiri od sto osoba liječenih samo metotreksatom ili sulfasalazinom proglašene su osobama s niskom aktivnošću reumatoidnoga artritisa.

Onesposobljenost

Šest mjeseci do tri godine nakon početka liječenja, osobe koje su primale kombinaciju etanercepta i metotreksata ili sulfasalazina procijenile su promjenu svoje onesposobljenosti 0,36 bodova niže na ljestvici od 0 do 3 nego osobe koje su primale samo metotreksat ili sulfasalazin (12%- tno apsolutno poboljšanje).
Osobe koje su primale kombinaciju etanercepta i metotreksata ili sulfasalazina procijenile su promjenu svoje onesposobljenosti da je između 0,51 i 1,08 na ljestvici od 0 do 3.
Osobe koje su primale samo metotreksat ili sulfasalazin procijenile su promjenu svoje onesposobljenosti nakon liječenja od šest mjeseci do tri godine da je između 0,15 i 0,72 na ljestvici od 0 do 3.

Rendgenska slika zglobova

Kad su zajedno analizirani rezultati svih ispitanika iz svih spomenutih studija, nakon liječenja koje je trajalo od šest mjeseci do tri godine, zaključuje se da je oštećenje zglobova blago smanjeno u onih koji su istodobno primali kombinaciju etanercepta i metotreksata ili sulfasalazina – u usporedbi s onima koji su primali samo metotreksat ili sulfasalazin, ili samo etanercept. Oštećenja zglobova u ljudi u kojih meotreksat ili sulfasalazin nisu djelovali pa su prebačeni na liječenje etanerceptom i metotreksatom ili sulfasalazinom bilo je slično onom u ljudi koji su primali samo metotreksat ili sulfasalazin, ali je to možda posljedica malog broja ispitanika u toj skupini.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Matko Marušić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information