Školski edukativni programi za sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece

Dosadašnje spoznaje i istraživačko pitanje

Školski edukativni programi za sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece provode se naveliko u nekim zemljama. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi o djelotvornosti takvih programa u sljedećim područjima: (1) vještina djece u primjeni zaštitnih ponašanja, (2) znanje djece o konceptima vezanim za sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece, (3) pamćenje zaštitnih ponašanja tijekom vremena, (4) pamćenje naučenog gradiva tijekom vremena, (5) nelagoda ili strah roditelja i djece zbog sudjelovanja u programu, (6) otkrivanje trenutnih ili prošlih seksualnih zlostavljanja tijekom ili nakon programa. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do rujna 2014.

Obilježja istraživanja

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je 24 studije, provedene na ukupno 5802 ispitanika u osnovnim i srednjim školama u SAD-u, Kanadi, Kini, Njemačkoj, Španjolskoj, Tajvanu i u Turskoj. Trajanje intervencije kretalo se od jedne edukacije od 45 minuta do osam 20-minutnih edukacija svaki uzastopni dan. Iako je korišten velik broj različitih programa, ti su programi sadržavali brojne zajedničke elemente, uključujući podučavanje djece zaštitničkim pravilima, pravu na upravljanje vlastitim tijelom, privatnim dijelovima tijela, razlikovanju vrsta dodirivanja i vrsta tajni i kome se mogu povjeriti. Načini na koji se edukacija vršila uključivali su filmove, snimljeni video ili DVD, kazališne predstave ili multimedijalne prezentacije. Drugi su izvori informacija uključivali pjesme, lutke, stripove i crtančice. Nastavne metode uključivale su ponavljanje, vježbanje, igranje uloga, rasprave i poticanje povratnih informacija.

Ključni rezultati

Ovaj je sustavni pregled pronašao dokaze da edukativni programi u školama čiji je cilj sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece mogu biti djelotvorni u povećanju vještina zaštitnih ponašanja djece i znanju o konceptima za sprječavanje seksualnog zlostavljanja (mjereno upitnicima ili slikama). Stečeno znanje (mjereno upitnicima) nije se značajno smanjilo 1-6 mjeseci nakon edukacije niti u kontrolnoj niti u intervencijskoj skupini. U smislu štete, nisu pronađeni dokazi da ti programi povećavaju ili smanjuju tjeskobu ili strah djece. Nijedna studija nije mjerila tjeskobu ili strah roditelja. Djeca koja su sudjelovala u edukaciji za sprječavanje seksualnog zlostavljanja imala su veću vjerojatnost da će prijaviti da su seksualno zlostavljanja nego djeca koja u takvoj edukaciji nisu sudjelovala. Međutim, ovaj učinak nije bio siguran kad je analiza prilagođena grupiranju po razredima ili školama. Studije još uvijek nisu prikladno istražile dugoročne koristi od takvih programa za smanjenje novih slučajeva ili ukupnog broja djece koja su seksualno zlostavljanja, a koja su sudjelovala u takvim programima.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za sve rezultate koji su uključeni u statističku analizu bila je umjerena. U gotovo pola studija kvaliteta je bila umanjena zbog načina na koji su prikupljani podatci i neprikladne analize rezultata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information