Haloperidol sam ili u kombinaciji za liječenje manije

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je 15 kliničkih pokusa. Tumačenje rezultata je bilo otežano zbog male ukupne veličine uzorka i niske kvalitete prikaza rezultata u uključenim istraživanjima. Nađeni su određeni dokazi da je haloperidol bio učinkovitiji od placeba u smislu smanjenja skora maničnih i psihotičnih simptoma, kada se koristi bilo kao monoterapija ili kao dodatak liječenju litijem ili valproatom. Nema dokaza razlike u djelotvornosti između haloperidola i risperidona, olanzapina, valproata, karbamazepina, sultoprida i zuklopentiksola. Postojala je statistički značajna razlika te je haloperidol vjerojatno manje učinkovit nego aripiprazol. Nije bilo usporednih podataka djelotvornosti s kvetiapinom, litijem ili klorpromazinom. Haloperidol je uzrokovao više ekstrapiramidnih simptoma (EPS) nego placebo i više poremećaja pokreta i EPS-a ali manje debljanje nego olanzapin. Haloperidol je uzrokovao više EPS-a od valproata, ali nije bilo razlike između haloperidola i litija, karbamazepina, sultoprida i risperidona u smislu profila nuspojava.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information