Kako pomoći ljudima u prestanku uzimanja bezdimnog duhana (uključujući žvakanje duhana, burmut i aromatizirani prah duhana)

Dosadašnje spoznaje

Bezdimni duhan je bilo koji proizvod koji sadrži duhan, a koji se drži u ustima tako da se u tijelo upija kroz sluznicu usta. Bezdimni duhan je manje opasan nego pušenje cigareta i drugi proizvodi gdje se duhan pali i nikotin ulazi u tijelo putem pluća. Međutim, bezdimni duhan također izaziva ovisnost o nikotinu i može biti štetan, osobito za usta. Postoje mnoge vrste bezdimnog duhana, uključujući duhan koji se žvače, burmut i aromatizirani prah duhana. Rizici za zdravlje ovise o vrsti proizvoda.

Metode

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz randomiziranih kliničkih pokusa o metodama kojima je cilj pomoći ljudima da prestanu konzumirati bezdimni duhan, uključujući zamjensku nikotinsku terapiju, druge vrste terapije lijekovima i bihevioralnu podršku. Sustavni pregled je obuhvatio istraživanja objavljena do lipnja 2015. Ispitivanja su trebala opisati broj ispitanika koji je prestao koristiti bezdimni duhan ili druge proizvode nakon 6 mjeseci.

Rezultati

Pronađena su 34 klinička ispitivanja u kojima je sudjelovalo više od 16.000 ispitanika. Sva ispitivanja osim jednog provedena su u SAD-u. Neke su studije ispitivale davanje savjeta u stomatološkim klinikama o zdravstvenim problemima usne šupljine pacijentima koji su bili korisnici bezdimnog duhana, bez obzira na to jesu li bili zainteresirani za prestanak. Neke su studije uključile samo ispitanike koji su htjeli prestati s korištenjem tog duhana.

U 16 kliničkih pokusa (3.722 ispitanika ispitane su terapije pomoću lijekova. Dvanaest studija ispitalo je različite vrste zamjenske nikotinske terapije (pet studija ispitalo je gume za žvakanje, dvije su ispitale naljepke, a jedna pastile). Dokazi ukazuju da nikotinske pastile mogu pomoći u prestanku korištenja bezdimnog duhana, ali kvaliteta dokaza je bila niska i potrebno je više istraživanja. Nije pronađeno dovoljno dokaza koji bi nam omogućili siguran zaključak o djelotvornosti nikotinske gume za žvakanje ili naljepka. Dvije studije ispitale su vareniklin (lijek koji pomaže pušačima cigareta u prestanku pušenja), i njihovi rezultati pokazuju da taj lijek također može pomoći u prestanku korištenja bezdimnog duhana. Dvije male studije ispitale su lijek bupropion (antidepesiv koji pomaže u prestanku pušenja), i njihovi rezultati nisu našli da pomažu u prestanku korištenja bezdimnog duhana.

U 17 studija (12.394 ispitanika) analizirana je bihevioralna podrška. Bihevioralna podrška može uključivati davanje kratkih savjeta, materijale o samopomoći, telefonsku podršku, pristup internetskoj stranici s odgovarajućim materijalima i kombinaciju tih elemenata. U studijama je pronađeno mnogo varijacija, pri čemu su neke studije pokazale da bihevioralni pristupi imaju dokazan djelotvoran učinak, a druge nisu pokazale nikkav učinak. Stoga nije moguće sa sigurnošću zaključiti koji su elementi bihevioralne podrške važni, ali se čini da pomaže pružanje podrške preko telefona.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information