Intervencije za nadomjestak zubi koji nedostaju: dentalni implantati u jagodičnoj kosti za rehabilitaciju bezube gornje čeljusti

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled, proveden u okviru Cochrane uredničke skupine za oralno zdravlje (engl. Cochrane Oral Health Group) imao je cilj procijeniti korisne i štetne učinke dugoročnih usadaka(implantata) koji prolaze kroz sinus i ulaze u jagodičnu kost, kao alternativa izgradnji nedostatne kosti u čeljusti. Pregled literature je namjeravao analizirati tri mogućnosti tog liječenja.

(1)Kao potpuna alternativa za svaki zahvat namijenjen nadomještanju nedostatne kosti u čeljusti.
(2)Kao djelomična alternativa kada bi nadomjestak kosti još uvijek bio potreban u prednjim dijelovima čeljusti.
(3)Koliko dugo zubni implantati pomažu u zadržavanju umjetnog nepca (proteza i obturator) koji mogu biti potrebni nakon operacije kojom se uklanja krov tvrdoga nepca u ustima (maksilektomija).

Dosadašnje spoznaje

Ponekad nema dovoljno kosti u gornjoj čeljusti u koju bi se trebao smjestiti dentalni usadak. Stoga seponekad kost uzima s drugog dijela pacijentova tijela, ili se rabi nadomjestak za kost. Druga mogućnost bi bila ugradnja tri zavojita usatka (implantata) u sinus i jagodičnu kost. To bi moglo značiti da je presađivanje kosti nepotrebno. Usadci se tada mogu biti upotrijebiti za ugradnju umjetnog zuba.

Značajke istraživanja

Pretraživanje literature provedeno je 17. lipnja 2013 godine, i istraživački tim nije pronašao nikakve studije koje su usporedile rezultate uporabe jagodičnih usadaka s rezultatima uporabe konvencionalno presađene kosti.

Ključni rezultati

Ne postoje nasumične kontrolirane studije koje ocjenjuju učinkovitost usadaka koji prolaze kroz sinus i ulaze u jagodičnu kost, kao alternativa nadomjestku kosti.

Kvaliteta dokaza

Nije primjenjivo.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Juraj Popović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information