Olanzapin u usporedbi sa placebom ili drugim lijekovima u terapiji manije

Visoke stope odustajanja tijekom ispitivanja ograničavaju pouzdanost dokaza. Olanzapin je bio bolji od placeba u smanjenju maničnih simptoma i kao monoterapija i u kombinaciji sa stabilizatorima raspoloženja, iako je uzrokovao povećanje tjelesne težine. Olanzapin je bio učinkovitiji od divalproeksa i uzrokovao je manju mučninu, ali veće povećanje tjelesne težine, somnolenciju i poremećaje kretanja. Učinkovitost olanzapina bila je usporediva s haloperidolom, uzrokovala je manje poremećaja kretanja, ali veće povećanje tjelesne težine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelica Radović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information