Nema dokaza o koristi ibuprofena u liječenju Alzheimerove bolesti

Postoji sve veći interes za nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL-e) u liječenju Alzheimerove bolesti (AB). Opsežna epidemiološka ispitivanja upućuju na manju pojavnost kognitivnog oštećenja u bolesnika koji su primali dugotrajnu terapiju NSAIL-ima. Ispitivanja na životinjama i kulturama stanica našla su dokaze da upalni procesi mogu biti uključeni u razvoj Alzheimerove bolesti. Stoga su lijekovi kao što su ibuprofen, predloženi za liječenje osoba s AB-om. Iako se ibuprofen sveukupno bolje podnosi od nekih drugih NSAIL-a, kao što je indometacin, nema objavljenih randomiziranih kontroliranih istraživanja koja su ispitivala učinkovitost ovog lijeka u liječenju ljudi s AB-om. Jedno takvo istraživanje je u tijeku. Trenutno se ne može preporučiti primjena ibuprofena za liječenje AB-a.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information