Dnevna bolnica ili hospitalizacija za akutne psihijatrijske bolesti

Dnevne bolnice manje ograničavaju pacijente u usporedbi s primitkom u bolnicu za ljude koji su akutno i teško mentalno bolesni. Ovaj sustavni pregled usporedio je skrb u akutnoj dnevnoj bolnici s hospitalizacijom. Autori su pronašli da bi se barem jedan od pet pacijenata koji se trenutno liječe u bolnici mogao uspješno liječiti u akutnoj dnevnoj bolnici. Pacijenti koji se liječe u dnevnoj bolnici iskazali su istu razinu zadovoljstva liječenjem i kvalitetu života, kao i oni koji se liječe u bolnici. Pacijenti iz dnevne bolnice nisu imali veću vjerojatnost da budu nezaposleni na kraju svojega liječenja.

Tools
Information