Izmjena plazme (plazmafereza) za liječenje kronične upalne demijelinizirajuće poliradikuloneuropatije

Istraživačko pitanje

Koje su prednosti i rizici izmjene plazme (plazmafereze) kod kronične upalne demijelinizirajuće poliradikuloneuropatije (CIDP)?

Dosadašnje spoznaje

CIDP je rijetka paralizirajuća bolest koju uzrokuje upala perifernih živaca. Izmjena plazme, odnosno plazmafereza, uklanja krv iz jedne vene, propušta je kroz stroj, te je zatim vraća u drugi venu. Stroj zamjenjuje plazmu, koja je tekući dio krvi, nadomjestkom uz očuvanje crvenih krvnih stanica. Postupak uklanja potencijalno štetne tvari, uključujući antitijela. To traje nekoliko sati i obično se ponavlja oko pet puta tijekom dva tjedna. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je utvrditi je li plazmafereza korisna kod CIDP.

Značajke istraživanja

Pronašli smo dva randomizirana kontrolirana ispitivanja. Obje su studije uspoređivale plazmaferezu s lažnom izmjenom (u kojoj je krv uklonjena i zatim vraćena, ali bez izmjene plazme). Jedno je ispitivanje imalo cilj uspoređivati plazmaferezu s lažnom izmjenom tijekom četiri tjedna. 18 sudionika je primilo obje terapije, na način da su nasumično raspoređeni kako bi primili jednu terapiju u prvom razdoblju ispitivanja, a zatim su prešli na drugu terapiju u drugom razdoblju ispitivanja. Drugo ispitivanje je tijekom tri tjedna uspoređivalo plazmaferezu kod 15 ispitanika s lažnom izmjenom kod 14 ispitanika. Zaključili smo da su oba ispitivanja s niskim rizikom od pristranosti, što znači uglavnom bez nedostataka koji bi mogli negativno utjecati na rezultate.

Izvori financiranja studija

Neprofitna organizacija je financirala prvo ispitivanje. Druga studija nije opisala izvor financiranja.

Ključni rezultati

Prvo je ispitivanje pokazalo poboljšanje u prosjeku dva boda više na ljestvici invalidnosti (koja ima 11 bodova procjene) s plazmaferezom nego kod lažne izmjene. To se vjerojatno nije dogodilo slučajno. Drugo ispitivanje nije opisalo taj rezultat. Kada smo usporedili rezultate oba ispitivanja, zaključili smo da plazmafereza dovodi do znatno većeg poboljšanja kod teških znakova bolesti mjerenih od strane neurologa, nego lažne izmjene. Opisani rezultati su bili kratkoročni. U praksi, ljudi s CIDP dobivaju ponovne terapije ili kombinacije plazmafereze s dodatnim sredstvima. Jedan drugi Cochrane pregledni rad obuhvaća ispitivanje koje pokazuje slično poboljšanje nakon plazmafereze u odnosu na primjenu intravenske infuzije imunoglobulina (antitijela koja se nalaze u krvi). Prema dokazima iz studija koje nisu randomizirani klinički pokusi, plazmafereza uzrokuje štetne događaje u 3% do 17% postupaka. Ti su štetni događaji ponekad ozbiljni.

Kvaliteta dokaza

Zbog male veličine ispitivanja koje je prikazalo podatke o promjenama invaliditeta, kvaliteta dokaza da plazmafereza smanjuje invaliditet je umjerena. Kvaliteta dokaza da plazmafereza poboljšava simptome bolesti mjerene od strane neurologa je visoka.

Predstavljeni su dokazi iz studija objavljenih do 30. lipnja 2015.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information