Ležanje u krevetu za sprječavanje pobačaja

Nema dovoljno dokaza da ležanje u krevetu sprječava pobačaj.

Pobačaj je gubitak ploda prije 23. tjedna trudnoće, i može uzrokovati mnogo patnje roditeljima. Najčešći oblik liječenja za prevenciju pobačaja najvjerojatnije je mirovanje, odnosno ležanje u krevetu. Cochrane sustavni pregled našao je svega dva istraživanja, s ukupno 84 žene. Nije bilo statistički značajne razlike u riziku od pobačaja u skupini žena koja je ležala u krevetu, u usporedbi sa ženama koje nisu ležale (a koje su primale placebo ili drugu terapiju). Niti ležanje u bolnici niti ležanje kod kuće nije pokazalo značajnu razliku u sprječavanju pobačaja. Viši rizik od pobačaja uočen je u skupini žena koje su ležale u krevetu nego u skupini žena koje su bile liječene humanim korionskim gonadotropinom, bez ležanja. Mali broj ispitanica uključenih u ove studije glavni je razlog zašto je ova analiza neuvjerljiva. Autori su zaključili da nema dovoljno dokaza iz kvalitetnih kliničkih ispitivanja da bi se reklo može li ležanje u krevetu spriječiti pobačaj ili ne. Skrb za žene koje imaju veći rizik od pobačaja trebala bi se osmisliti s obzirom na njihove individualne potrebe.

Tools
Information