Perfenazin za liječenje shizofrenije

Oboljeli od shizofrenije često čuju glasove ili vide stvari (halucinacije) i imaju čudna vjerovanja (deluzije). Glavni oblik liječenja za ove simptome shizofrenije su antipsihotični lijekovi. Perfenazin je stari antipsihotik (tipični ili antipsihotik prve generacije), stvoren u 50-tim godinama dvadesetog stoljeća s učinkom sličnim učinku drugog antipsihotika, haloperidola. Perfenazin je osobito popularan u državama Sjeverne Europe i u Japanu.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda je istraživanje učinkovitosti i sigurnosti perfenazina u liječenju shizofrenije. Pretraživanje relevantnih randomiziranih studija je učinjeno tijekom rujna 2013. godine. Autori pregleda su uključili 31 studiju s randomiziranim ispitanicima oboljelim od shizofrenije koji su primali ili perfenazin ili placebo ili drugi antipsihotik. Ukupan broj ispitanika koji su sudjelovali u ovim studijama je bio 4662. Kvaliteta dokaza predstavljenih u ispitivanjima je bila procijenjena od autora pregleda i ocijenjena vrlo lošom. Utvrđeno je kako perfenazin nije niti bolji niti lošiji od ostalih starijih antipsihotika u liječenju simptoma shizofrenije, i poput drugih starih antipsihotika, nuspojave perfenazina su uključivale podrhtavanja (tremore), nekontrolirano drmanje, nemogućnost mirnog sjedenja i osjećaj uznemirenosti.

Iako se perfenazin koristi više od 50 godina, loše studije s neprikladnim opisivanjem metoda i rezultata znače kako je teško izvući jasnije rezultate i zaključke o učinkovitosti i sigurnosti perfenazina. Međutim, perfenazin je jeftin antipsihotik i popularan u mnogim zemljama, pa su dodatna istraživanja i studije o njegovoj učinkovitosti i sigurnosti prijeko potrebna.

Sažetak je pripremio Ben Gray, istraživač zaposlen u Zakladi McPin: http://mcpin.org/

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Linda Rossini Gajšak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information