Terapija lijekovima taksanima za metastatski karcinom dojke

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi o djelovanju kemoterapijskih režima liječenja koji sadrže lijekove taksane u žena s metastatskim karcinomom dojke. Ovo je obnovljeni Cochrane sustavni pregled koji je prvi put objavljen 2003. godine.

Dosadašnje spoznaje

Liječenje žena čiji se karcinom dojke proširio izvan dojke (metastatski karcinom dojke) uključuje terapiju lijekovima (kemoterapija) kojom se pokušava smanjiti veličina ili usporiti rast karcinoma. Kemoterapija može uključivati jedan lijek ili kombinaciju lijekova. Paklitaksel i docetaksel su kemoterapijski lijekovi iz skupine koja se naziva taksani. Taksani mogu spriječiti diobu karcinomskih stanica, ali njihove nuspojave uključuju mučninu, povraćanje, gubitak kose, kao i alergijske reakcije koje se mogu smanjiti davanjem drugih lijekova prije kemoterapije. U ovom sustavnom pregledu je analizirano mogu li kemoterapijski režimi koji sadrže taksane poboljšati preživljenje i usporiti vrijeme do napredovanja bolesti u žena s metastatskim karcinomom dojke.

Značajke istraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do veljače 2013. Uključeno je 28 studija s ukupno 6871 žena. Žene su podijeljene u skupinu koja je primala kemoterapiju koja je uključivala taksane (kao jedini lijek ili u kombinaciji s drugim kemoterapijskim lijekovima) i skupinu koja je primala kemoterapiju bez taksana. Istraživanja su se razlikovala po sastavu kemoterapijskih režima koji su sadržavali taksane i kontrolnih režima kemoterapije bez taksana. Otprilike pola studija koristilo je paklitaksel, a druga polovica docetaksel, a u većini studija taksani su dati pacijenticama svako tri tjedna. Od 28 studija, 20 studija uključilo je žene koje su primile taksane kao prvu terapiju nakon dijagnoze metastatskog karcinoma dojke, a 21 studija uključila je žene koje prethodno nisu bile liječene antraciklinima za metastatsku bolest. Među studijama koje su opisale medijan vremena praćenja, vidljivo je da su te studije pratile ispitanice od 9 do 69 mjeseci.

Ključni rezultati

Sustavni pregled je pokazao da kemoterapijski režimi koji uključuju taksane poboljšavaju preživljenje i smanjuju napredovanje metastatskog karcinoma dojke. Kad su analize ograničene na studije u kojima su žene primale taksane kao prvu terapiju nakon dijagnoze metastatskog karcinoma dojke, povoljan učinak na preživljenje i dalje je bio prisutan. Također je uočeno da taksani smanjuju karcinome više od kemoterapijskih režima bez taksana. Međutim, uočene su razlike u nuspojavama. Rizik od razvoja neurotoksičnosti (trnci u rukama i nogama) nakon uzimanja taksana bio je veći nego u pacijentica koje su dobijale kemoterapiju bez taksana. Gubitak kose također je bio češći nakon uzimanja taksana nego kemoterapije bez taksana. Međutim, kod terapije taksanima uočeno je manje mučnina i povraćanja. Nije bilo razlike u učestalosti leukopenije (nizak broj bijelih krvnih stanica, leukocita) ili broja smrti uzrokovanih terapijom između kemoterapije s taksanima i kemoterapije bez taksana. Kad su analizirane studije koje su opisale kvalitetu života pacijentica, nisu uočene razlike između kemoterapije s taksanima i kemoterapije bez taksana.

Kvaliteta dokaza

Autori su procijenili da je 19 od 28 studija bilo kvalitetno, s niskim rizikom od pristranosti. Međutim, u nekim studijama nije opisano jesu li pacijetnice znale koju terapiju primaju, niti su dobro opisane metode vezane za način procjene odgovora na liječenje. U uključenim studijama bilo je razlika u djelotvornosti koje se vjerojatno mogu pripisati različitoj djelotvornosti kemoterapija bez taksana koje se korištene u pronađenim studijama, te ukazuju da bi kemoterapija s taksanima mogla biti bolja od nekih, ali ne svih kemoterapija bez taksana.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information