Terapije za vitiligo

Dosadašnje spoznaje

Vitiligo (telećak) je kronični poremećaj kože koji je obilježen gubitkom boje na oštro ograničenim područjima kože. Neki ljudi osjete svrbež prije nego što se pojavi novo takvo područje. Javlja se u ljudi bilo koje dobi ili etničke pripadnosti, a kod više od polovice se razvije prije dvadesete godine života. Postoje dva glavna tipa: generalizirani vitiligo, uobičajenog simetričnog oblika, te segmentalni, koji zahvaća samo jednu stranu tijela. Nedavna genetička istraživanja sugeriraju da je generalizirani vitiligo, barem djelomično, autoimuno stanje koje uništava melanocite (pigmentne stanice). Iako se poboljšalo naše razumijevanje vitiliga, uzroci se i dalje slabo razumiju. Postoji nekoliko oblika liječenja. Neka mogu vratiti pigment, ali nijedno ga ne može izliječiti ili spriječiti njegovo širenje i ponovno javljanje. Oštro ograničena područja kože kod vitiliga mogu imati veliki psihosocijalni učinak, posebno u ljudi s tamnom ili potamnjelom kožom, te kada su zahvaćeni lice ili ruke. Ljudi s vitiligom mogu biti stigmatizirani, često imati nisko samopoštovanje, te nedostatak samopuzdanja. Djeca s vitiligom mogu biti zadirkivana i maltretirana u školi. Unatoč tome, pronađena je samo jedna studija koja je procjenjivala psihološku terapiju za vitiligo.

Istraživačko pitanje

Kakve terapije najbolje djeluju i pomažu pri liječenju vitiliga?

Značajke istraživanja

U ovom ažuriranom Cochrane sustavnom pretraživanju pronađeno je 39 novih randomiziranih kliničkih ispitivanja koja, dodana na 57 prvotno uključenih studija, daju ukupno 96 uključenih studija sa 4512 sudionika.

Ključni rezultati

Dvadeset i jedna (21/39, 54%) od novih studija su procjenjivale nove terapije, a većina ih je uključivala korištenje svjetla u liječenju (fototerapiju). Uskospektralna UVB fototerapija (engl. narrow band, NB-UVB) je korištena u 35/96 (36% od svih uključenih studija), sama ili u kombinaciji s drugim terapijama i postigla je najbolje rezultate. Bilo je 18 kirurških studija, i 31 studija koja je uspoređivala aktivno liječenje s placebom.

Polovina studija su trajale dulje od šest mjeseci. Većina studija, 69/96 (72%) su imale manje od 50 sudionika. Samo sedam studija su procjenjivale liječenje djece, a jedna studija je regrutirala samo muškarce.

Većina studija (53/96, 55%), od kojih je najviše bilo onih koje evaluirale liječenje kombinacijama s fototerapijom, su procijenile više od 75% ponovne pigmentacije. Osam studija su pronašle statistički značajan rezultat za ovaj ishod, uključujući ova četiri rezultata: lokalni kortikosteroidi su bili bolji od PUVAsol-a (psoralen sa sunčevim svjetlom), hidrokoritizon plus lasersko svjetlo je bio bolji od samog lasera, ginkgo biloba je bio bolji od placeba, a oralni mini-puls prednizolona (OMP) plus NB-UVB je bio bolji od samog OMP-a. Nijedna od studija nije prikazala podatke o dugoročnoj koristi liječenja, odnosno dvije godine održane repigmentacije. Maksimalno vrijeme praćenja, objavljeno samo u jednoj studiji, je bilo jednu godinu nakon liječenja.

Samo 9/96 (9%) studija je prikazalo podatke o kvaliteti života ispitanika, ali većina svih studija (65/96, 68%) je prikazala podatke o nuspojavama, većinom kod lokalnih terapija, od kojih su neke uzrokovale svrbež, crvenilo, stanjivanje kože, teleangiektazije i atrofiju. Ni momentazon-furonat niti hidrokortizon nisu dovodili do nuspojava. Neke od NB-UVB studija su prikazale podatke o fototoksičnoj reakciji i Koebnerizaciji, dok su neke PUVA (psoralen sa umjetnim UVA zračenjem kao izvorom svjetla) studije uzrokovale vrtoglavicu i mučninu.

Šest studija je prikazalo podatke o prestanku širenja vitiliga, a jedna od njih je pokazala da je više od dvostruko vjerojatnije da će ginkgo biloba zaustaviti širenje vitiliga od placeba.

Ovaj sustavni pregled daje uvid u brojna nova istraživanja u području vitiliga, koja istražuju i uzroke te bolesti. Većina studija koje su prikazale podatke o uspješnoj ponovnoj pigmentaciji su bile kombinacije različitih intervencija sa svjetlom, ukazujući da je to učinkovita terapija za generalizirani vitiligo, iako ne nužno dugotrajna.

Imajući u vidu činjenicu da vitiligo nema lijeka, pružanje načina da se s njim nosi bi moglo biti od koristi za pacijente, te bi stoga trebalo biti dio standardne skrbi. U budućim istraživanjima potrebne su bolje osmišljene studije, suglasje o tome kako mjeriti uspjeh liječenja, više studija koje uključuju djecu, te studije koje procjenjuju psihološke intervencije.

Kvaliteta dokaza

Od zadnjeg ažuriranja (2010), ustroj studija i prikaz podataka u studijama o vitiligu se nisu puno popravili. Samo pet studija su zadovoljile kriterije dobro osmišljenog ispitivanja. Usporedbu ispitivanja otežava loš dizajn, broj i kompleksnost terapija, te činjenica da su mnoge studije procjenjivale individualna područja vitiliga kod istog ispitanika. Zbog toga smo mogli napraviti samo jednu meta-analizu tri studije koje su uspoređivale NB-UVB sa PUVA-om. Meta analiza je pokazala da je NB-UVB imala manje nuspojava, te bila marginalno bolja od PUVA-e.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Barbarić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information