Usporedba balonske angioplastike i terapije lijekovima kod pacijenata sa suženjem bubrežne arterije i visokim krvnim tlakom

Ateroskleroza može uzrokovati sužavanje i otvrdnjivanje glavnih krvih žila koje opskrbljuju bubrege (stenoza bubrežne arterije) što dovodi do visokog krvnog tlaka. Čak i ako se koriste lijekovi za snižavanje krvnog tlaka (antihipertenzivi), proces aterosklerotičkog sužavanja bubrežne arterije ima sklonost napredovanju. Slab protok krvi u bubregu dovodi do manjka kisika (ishemija bubrega) i gubitka funkcije bubrega, što dovodi do zatajivanja bubrega. Trenutno dostupne terapije su liječenje lijekovima koji snižavaju krvni tlak, balonska angioplastika s umetanjem stenta (umetanje cijevi koja sliči balonu i napuhana otvara arteriju nakon čega slijedi umetanje metalne cijevi koja ostaje na mjestu i pokušava zadržati arteriju otvorenom) i operacija s ciljem rekonstrukcije arterije. Autori Cochrane sustavnog pregleda su pronašli osam kontrolnih studija u kojima je bilo randomizirano 2222 odraslih osoba koje su bile podvrgnute samo jednoj od terapija, balonskoj angioplastici ili primjeni lijekova. Ukupna kvaliteta dokaza se smatrala prosječnom jer su metodološke kvalitete studija znatno varirale i dvije od studija nisu dale dovoljno podataka da bi se procijenio rizik od pristranosti. Nakon zbirne analize svih studija podaci su bili nedovoljni da bi se pokazalo da je jedna terapija bila bolja od druge za sprječavanje gubitka funkcije bubrega ili ponovnog sužavanja (restenoze) bubrežne arterije. Pacijentima kojima je napravljena balonska angioplastika može biti dovoljna manja ili niža doza antihipertenziva i kod njih se može zabilježiti blago poboljšanje u dijastoličkom, ali ne i sistoličkom krvnom tlaku. Balonska angioplastika se čini sigurnom, a brojke bubrežnih i srčano-žilnih nuspojava su slične u oba pristupa liječenja pacijenata. Prijavljen je manji broj komplikacija prilikom zahvata balonske angioplastike (nakupljanje krvi izvan krvne žile na mjestu umetka katetera (6,5%), dilatirana arterija prepone (0,7%), probijanje ili rascjep bubrežne arterije ili bubrega (2,5%) kao i smrti koje su uslijedile nedugo nakon, tijekom ili poslije zahvata (0,4%)). Nisu prijavljene nikakve nuspojave za terapiju lijekovima.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information