Uklanjanje dijela autonomnog živčanog sustava (cerviko-torakalna ili lumbalna simpatektomija) za neuropatsku bol i kompleksni regionalni bolni sindrom

Kronična bol koja nastaje zbog oštećenja živaca naziva se neuropatska bol i vrlo je česta. Dio stručnjaka smatra da određene vrste neuropatske boli (refleksna simpatička distrofija i kauzalgija, koje se danas zbirno zovu kompleksni regionalni bolni sindrom - CRPS) nastaju zbog poremećaja u dijelu autonomnog živčanog sustava koji se naziva simpatički živčani sustav. Simpatektomija je zahvat u kojem se uništava dio živčanog tkiva, odnosno prekida simpatički živčani sustav. Kemijska simpatektomija je zahvat u kojem se koristi alkohol ili injekcije fenola za uništavanje simpatičkog živčanog tkiva (takozvani simpatički lanac živčanih ganglija). Kirurška ablacija se može izvesti otvorenom operacijom i uklanjanjem tkiva ili elektrokoagulacijom (uništavanje tkiva pomoću visoko-frekventne električne struje) simpatičkog lanca, ili minimalno-invazivnim zahvatom u kojem se koristi uništavanje tkiva temperaturom ili laserom. Nakon kirurškog i kemijskog uništavanja tkiva obično se javlja obnavljanje tkiva, ali to može duže potrajati nakon kirurške ablacije.

Ovaj Cochrane sustavni pregled napravljen je kako bi se prikazale studije u kojima je opisana sigurnost i djelotvornost toga postupka i pronađena je samo jedna mala studija s 20 ispitanika, koja je metodološki dobro napravljena i koja nije opisala značajnu razliku između kirurškog i kemijskog zahvata simpatektomije za ublažavanje neuropatske boli. Potencijalno ozbiljne komplikacije tih zahvata u literaturi su dobro opisane, a jedna od njih (neuralgija) opisana je i u toj jednoj studiji koja je uključena u ovaj Cochrane sustavni pregled.

Zaključno, praksa izvođenja simpatektomije za liječenje neuropatske boli počiva na vrlo slabim dokazima. Osim toga, komplikacije zahvata mogu biti vrlo ozbiljne.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information