Govorna i jezikovna terapija za govorne probleme oboljelih od Parkinsonove bolesti

Mnogi oboljeli od Parkinsonove bolesti pate od poremećaja govora. Najčešći problemi s govorom su slab, promukao, nazalni ili monotoni glas, neprecizna artikulacija, spor ili brz govor, poteškoće prilikom započinjanja govorenja, umanjen stres ili ritam, mucanje i tremor. Oboljeli u prijenosu informacija također manje koriste neverbalne znakove, kao što je mimika lica i geste rukama. Te poteškoće se povećavaju kako bolest napreduje tako da mogu dovesti do ozbiljnih problema s komunikacijom.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uspoređuje prednosti govorne i jezikovne terapije u odnosu na placebo (lažnu terapiju) ili nikakvo liječenje govornih poremećaja kod Parkinsonove bolesti. Relevantna ispitivanja su pronađena pretraživanjem 16 elektroničkih baza biomedicinske literature, raznih registara kliničkih ispitivanja i pregledom popisa referenci u pronađenim istraživanjima i drugim pregledima literature.

U ovaj sustavni pregled uključena su samo randomizirana kontrolirana klinička ispitivanja. Prilikom istraživanja uspoređivane su dvije grupe pacijenata, jedna grupa sa govornom i jezikovnom terapijom dok druga grupa nije primila ni jedan oblik terapije koja bi tretirala poteškoće sa govorom. Pacijenti su podijeljeni u grupe nasumičnim odabirom da se izbjegne pristranost.

Pronađena su tri ispitivanja sa ukupno 63 bolesnika koja uspoređuju govornu i jezikovnu terapiju u odnosu na netretiranu skupinu pacijenata. Kvaliteta metoda koje su korištene u tim ispitivanjima je promjenjiva, s tim da u svim istraživanjima nedostaje barem jedno kritično područje. Sva tri kontrolirana ispitivanja su izvijestila o pozitivnom učinku govorne i jezikovne terapije za govorne poremećaje Parkinsonove bolesti. Mnoge od mjera ishoda istraživanja su klinički značajno poboljšane nakon terapije. Međutim, treba uzeti u obzir nedostatke u metodama korištenim prilikom istraživanja te da je ispitan samo mali broj oboljelih od Parkinsonove bolesti. To znači da nema dovoljno dokaza da apsolutno dokažu ili opovrgnu korist govorne i jezikovne terapije za liječenje govornih poremećaja kod oboljelih od Parkinsonove bolesti, ali nedostatak dokaza ne znači i nedostatak učinka.

Veliko i dobro osmišljeno, placebom kontrolirano randomizirano ispitivanje je potrebno za procjenu učinkovitosti govorne i jezikovne terapije za govorne poremećaje kod Parkinsonove bolesti. Trebaju se mjeriti rezultati koji su osobito važni za oboljele od Parkinsonove bolesti te je potrebno bolesnike pratiti najmanje šest mjeseci kako bi se utvrdilo trajanje bilo kakvog poboljšanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Diana Rubić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information