Inhalacijski steroidi za liječenje akutne astme nakon otpusta iz hitne službe

Akutna astma je česti uzrok posjeta hitnoj medicinskoj pomoći i većina pacijenata se nakon liječenja otpušta kući. Neki ljudi će imati ponovnu pojavu (recidiv) akutne astme u roku od dva tjedna nakon otpusta i naizgled uspješnog liječenja. Beta2 agonisti se koriste za otvaranje mišića dišnih puteva dok se kortikosteroidi koriste za smanjenje upale otečenih dišnih puteva. Kortikosteroidi se mogu davati u vidu inhalacija (inhalacjiski kortikosteroidi) ili u obliku tableta (tzv. oralni kortikosteroidi). Inhalacijski kortikosteroidi mogu smanjiti štetne učinke i izravnije doći do dišnih puteva od oralnih kortikosteroida. Ovaj Cochrane sustavni pregled utvrdio je da nema dovoljno dokaza da je udisanje kortikosteroida zajedno s uzimanjem lijekova na usta bolje nego sama oralna terapija nakon liječenja napadaja astme na hitnoj medicinskoj pomoći. Također nema dovoljno dokaza da je korištenje samo inhalacijskih kortikosteroida jednako dobro kao i oralno korištenje, iako postoje neki dokazi koji podupiru korištenje samo inhalacijskih kortikosteroida za blage napade astme nakon otpusta s hitne medicinske službe. Potrebna su daljnja istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Bacinger
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information