Može li organizacijska infrastruktura biti učinkovita u promociji sestrinske prakse utemeljene na dokazima?

Medicinske sestre i primalje čine glavninu kliničke zdravstvene radne snage te imaju središnju ulogu u svim dijelovima zdravstvene zaštite.Postoji potencijal za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite ukoliko sestre rutinski koriste najbolje raspoložive dokaze u svojoj kliničkoj praksi.Budući da mnogi faktori koje medicinska sestra percipira kao prepreku za provedbu dokaza na temelju prakse (engl. evidence-based practice, EBP) leže na organizacijskoj razini, važno je osmisliti i procijeniti učinkovitost modela za promjenu zdravstvene organizacije s ciljem uspješnog promicanja uporabe EBP-a među medicinskim sestrama.

Organizacijska infrastruktura je definirana kao "osnovni temelj ili osnovni okvir kroz koji se klinička njega provodi i podržava", što uključuje, na primjer: organizacijsku politiku, odjel sestrinskog razvoja i druge tipove organizacijskog razvoja i implementiranja postupaka utemeljenih na dokazima, standarda ili smjernica za kliničku praksu.

Pretražena je literatura kako bi se našle kvalitetne procjene o učinkovitosti organizacijskih intervencija u promicanju EBP-a u sestrinstvu.U sustavni pregled uključena je jedna studija iz SAD-a koja je uključila jednu bolnicu za koju nije bilo opisano koliki je u njoj bio broj sestaraStudija je procijenila učinke standardizirane procedure utemeljene na dokazima na poboljšanje sestrinske njege za pacijente koji imaju rizik od nastanka zdravstveno stečenog dekubitusa (engl. healthcare-acquired pressure ulcers, HAPU), mjerenog HAPU ljestvicom.Ako pri prijemu pacijenti po Bradenovoj ljestvici imaju rezultat manji od ili jednak 18, sestre su ovlaštene inicirati prevenciju dekubitusa, bez liječničke odredbe.Bradenova ljestvica je alat koji se koristi za procjenu rizika nastanka dekubitusa kod pacijenta.Kod odraslih s rezultatom manjim ili jednakim 18 smatra se da imaju visoki rizik za nastanak dekubitusa.

Ponovna aanaliza HAPU podataka, kao prekinute vremenske serije, ukazuje na trend u stopama prije intervencije i, ako se pretpostavi da je taj trend realan, nema dokaza za učinak intervencije u tri mjeseca. S obzirom na male postotke nakon intervencije nije bilo statistički moguće proračunati vrijednost učinka nakon tri mjeseca.

Obzirom na važnost organizacijskih promjena u promoviranju EBP-a u sestrinstvu, iznenađujuće je da nakon osam godina što je objavljen prethodni prazni Cochrane sustavni pregled na ovu temu, odgovarajuće vrednovanje organizacijske infrastrukture još uvijek nije napravljeno. Ako donosioci odluka i zdravstvene organizacije žele uspješno promovirati sestrinstvo utemeljeno na dokazima na organizacijskoj razini, moraju osigurati sredstva i provesti dobro ustrojene studije da bi se dobili dokazi koji će osigurati uvođenje odgovarajućih mjera.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information