Supstitucijska terapija buprenorfinom u odnosu na placebo ili supstitucijsku terapiju metadonom za ovisnost o opioidima

Dosadašnje spoznaje

Metadon se često koristi kao zamjena za ilegalnu uporabu opioda, kao što je heroin, u programima supstitucijske terapije ovisnosti o opioidima. Druga dva lijeka koja su se koristila za smanjivanje zloporabe opioda su buprenorfin i LAAM (levo-alfa-acetilmetadol). LAAM se trenutno ne koristi u kliničkoj praksi. Buprenorfin se trenutno koristi, i u usporedbi s placebom, može smanjiti zloporabu opioida, iako je manje učinkovit od metadona. Buprenorfin je opiodni lijek, koji nije snažan kao heroin i metadon, iako njegovi učinci mogu duže trajati. Buprenorfin se može uzeti jednom svaka dva dana. Istraživanja ispituju različite formulacije buprenorfina: sublingvalnu (podjezičnu) otopinu, sublingvalnu tabletu, kombiniranu buprenorfin/nalokson sublingvalnu tabletu i implantant.

Ključni rezultati

U ovom Cochrane sustavnom pregledu je analizom kliničkih pokusa otkriveno da buprenorfin u visokim dozama (16 mg) može učinkovito smanjiti zloporabu opioida u uporedbi s placebom, te da je buprenorfin u svakoj ispitivanoj dozi učinkovitiji u zadržavanju pacijenata na liječenju od placeba.

Buprenorfin se čini manje učinkovitim od metadona u zadržavanju ljudi na liječenju, ako je propisan u fleksibilnom doznom režimu ili u fiksnoj i niskoj dozi (2 - 6 mg dnevno). Nije bilo razlike između buprenorfina propisanog u fiksnim dozama (većim od 7 mg dnevno) i metadona propisanog u fiksnim dozama (40 mg dnevno ili više) u zadržavanju ljudi na liječenju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tena Cupar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information