Liječenje kortikosteroidima u kroničnoj upalnoj demijelinizirajućoj poliradikuloneuropatiji

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Cilj pretraživanja literature

Pregledani su dokazi o učinkovitosti i nuspojavama liječenja kortikosteroidima kod kronične upalne demijelinizirajuće poliradikuloneuropatije (engl. chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, CIDP).

Dosadašnje spoznaje

CIDP je rijetko stanje koje uzrokuje paralizu zbog upale perifernih živaca. Postupno uzrokuje slabost i utrnulost udova. U nekih bolesnika se izmjenjuju razdoblja pogoršanja i poboljšanja (remisija). Ovo istraživanje je poduzeto prvo radi ustanovljavanje učinkovitosti kortikosteroida, a zatim i zbog usporedbe dvije vrste liječenja.

Obilježja istraživanja

Zaključno s 27. listopadom 2014. godine nađene su po jedna studija za svaki od postavljenih ciljeva.

U studiji provedenoj u SAD-u 1982. godine je uspoređeno liječenje tabletama prednizona koje se uzima svaki dan sa skupinom bolesnika koji nisu primali nikakve lijekove. U studiju je uključeno 35 bolesnika. Prednizon je primalo 14 bolesnika (10 muškaraca i 4 žena, medijan dobi 46,5 godina), a drugih 14 bolesnika nije liječeno prednizonom (9 muškaraca i 5 žena, medijan dobi 50 godina).

U drugoj studiji iz 2010. godine je uspoređeno liječenje standardnom dozom tableta prednizona s tabletama visokih doza deksametazona u trajanju od 4 dana mjesečno kroz šest mjeseci. Ovo istraživanje je provedeno u nekoliko centara u Europi. Bio je uključen 41 bolesnik, ali je jedan odustao nakon jednog dana budući da nije htio sudjelovati, a dijagnoza je također bila netočna. Od preostalih bolesnika 24 (18 muškaraca i 6 žena, prosječne dobi 59,9 godina) je primalo mjesečno deksametazon, a 16 (10 muškaraca i 6 žena, prosječne dobi 60,8 godina) je primalo dnevno prednizolon.

Ove studije nisu imale komercijalno financiranje. Studije su financirale akademske ustanove ili neprofitne zaklade.

Ključni rezultati

U obje studije nije prikazan glavni ishod ovog pregleda.

Sekundarni ishodi postoje za randomizirane kliničke studije koje nisu slijepo provedene za prednizon: nakon 12 tjedana u 12/19 bolesnika prednizon je poboljšao neurološki nalaz težine bolesti u usporedbi s 5/16 bolesnika u kojih nije bilo poboljšanja uz liječenje prednizonom. Poboljšanje je bilo dva puta učestalije kod liječenja prednizonom. Razlika nije bila značajna zbog malog broja ispitanika. Nuspojave nisu detaljno prikazane, ali jedan bolesnik liječen prednizonom je umro. Kortikosteroidi se uobičajeno koriste u liječenju CIDP, a što je utemeljeno na dobrim rezultatima studija koje nisu bile randomizirane. Poznato je da postoje nuspojave, osobito kod dugotrajne primjene visokih doza.

Analiza primarnih ishoda randomizirane studije jednog od autora u kojoj su uspoređene dvije vrste kortikosteroida, u 10/24 bolesnika liječenih jednom mjesečno deksametazonom i 6/16 bolesnika liječenih dnevnom primjenom prednizolona je došlo do poboljšanja i nakon godinu dana liječenje više nije bilo potrebno. Nije nađena značajna razlika između dvije vrste lijekova. Slične su bile nuspojave kod liječenja deksametazonom primjenjenim jednom mjesečno i dnevnog uzimanja prednizolona. Nesanica i okruglo lice su bili značajno manje učestali kod visokih doza primjenjenih jednom mjesečno.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za korist i štetnost liječenja prednizonom u CIDP je vrlo niska, budući da postoji samo jedna mala randomizirana studija s velikim rizikom pristranosti.

Umjerena kvaliteta dokaza iz jedno kliničkog istraživanja potkrijepljuje sličnu učinkovitost u CIDP kod primjene deksametazona jednom mjesečno i dnevne primjene prednizolona, ali s manje nuspojava kod mjesečne primjene deksametazona.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr