Usporedba radioterapije, otvorene operacije i endolaringealne operacije (sa ili bez lasera) u liječenju ranog stadija raka grkljana

Dosadašnje spoznaje

Karcinom grkljana obično započinje u glotisu (glasnicama) kao karcinom pločastih stanica (karcinom površinskog sloja tkiva). Većina ljudi preživi te karcinome ako rano započnu s liječenjem, prije nego se karcinom proširi dalje u grkljan i okolna područja. Mogućnosti liječenja uključuju radioterapiju (zračenje), otvorenu operaciju kod koje se ulazi kroz vrat, ili sada češće, endolaringealno uklanjanje kod kojeg se do grla dolazi kroz usta, ponekad s laserom.

Obilježja istraživanja

Ovaj Cochrane sustavni pregled studija je uključio samo jednu studiju sa 234 pacijenta s ranim karcinomom glotisa, koja je usporedila radioterapiju s otvorenom operacijom. To je bila multicentrična randomizirana kontrolirana studija provedena u bivšem Sovjetskom Savezu, Mađarskoj i bivšoj Čehoslovačkoj. Pacijenti su praćeni pet godina i mjeren je broj pacijenata kod kojih se bolest nije vratila, te stope preživljenja.

Ključni rezultati

Rezultati te studije su pokazali da nema znatne razlike u preživljenju između pacijenata liječenih radioterapijom ili otvorenom operacijom.

Potrebni su podaci iz studija koje uspoređuju radioterapiju s endolaringealnom operacijom da bi se odredio najbolji način liječenja ranog karcinoma grkljana, međutim brojne studije su prekinute zbog poteškoća u uključivanju sudionika. Jedna studija je još uvijek u tijeku.

Zaključeno je da još uvijek nema dovoljno dokaza da se pokaže koji oblik liječenja je bolji za pacijente s ranim stadijem karcinoma grkljana.

Kvaliteta dokaza

Jedina uključena studija je loše kvalitete. Ovaj Cochrane sustavni pregled prikazuje dokaze koji su bili dostupni do rujna 2014.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Preveo: Josip Rajić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information