Multidisciplinarna rehabilitacija za fibromijalgiju i mišićno-koštanu bol u odraslih radne dobi

Ne-maligna mišićno-koštana bol sve češće se javlja u zapadnim zemljama. Sindrom fibromijalgije je kronični mišićno-koštani poremećaj koji se sve češće prepoznaje. Glavni cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je odrediti djelotvornost multidisciplinarne rehabilitacije za fibromijalgiju i raširenu mišićno-koštanu bol u odraslih radne dobi. Pacijenti koji su sudjelovali u kliničkim pokusima uključenima u ovaj sustavni pregled literature imali su od 18 do 65 godina. Uključeno je 7 studija u kojima je sudjelovalo 1050 ispitanika. Djelotvornost multidisciplinarne rehabilitacije ocijenjena je kao ograničena, bez mjerljivih korisnih učinaka za fibromijalgiju i za raširenu mišićno-koštanu bol.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information