Rano ili kasno prestajanje uzimanja antiepileptičkih lijekova kod pacijenata kojima je epilepsija u remisiji

Epilepsija je poremećaj obilježen ponavljanim napadajima koje uzrokuju abnormalna električna pražnjenja u mozgu. Za sprječavanje tih napadaja obično se koriste antiepileptični ljiekovi međutim oni mogu uzrokovati dugotrajne neželjene učinke. Kad su pacijenti u remisiji (nemaju više napadaje), možda je najbolje prestati uzimati lijekove, ali još uvijek nije jasno kad je najbolje vrijeme za prestati uzimati te lijekove.

Pretražene su elektroničke baze do lipnja 2014. godine, kako bi se pronašle nove kliničke studije, koje su zatim dodane kliničkim studijama koje su bile uključene u raniju verziju ovog sustavnog pregleda literature. U analizu je uključeno 5 istih istraživanja s ukupno 924 djece s epilepsijom (sva su bila mlađa od 16 godina), a koja su bila nasumično raspoređena u skupinu koja je rano prestala uzimati antiepileptike (prije nego je prošlo dvije godine od prestanka napadaja) ili u skupinu kojoj su kasno ukinuti antiepileptični lijekovi (nakon što je prošlo 2 godine bez napadaja). S ozbirom na sve dokaze, utvrđeno je da prestanak uzimanja antiepileptika prije nego su prošle dvije godine od prestanka napadaja povećava rizik od ponovnog javljanja (relapsa) napadaja za oko 34. Taj postotak je još veći u djece koja imaju parcijalne (djelomične) napadaje kod kojih električna pražnjenja uključuju dio mozga, i koji uzrokuju uglavnom lokalizirane simptome, a isto tako i kod djece koja su imala abnormalan nalaz na uređaju elektroencefalografu (EEG) kao što su neuobičajeni uzorci električne aktivnosti mozga. Drugi čimbenici koji mogu biti povezani s većom stopom relapsa (ponovnog javljanja simtpoma) su: dob djece manja od 2 godine ili veća od 10 godina kad je epilepsija počela, prethodne pojave epileptičnog statusa (grčenja koja traju dulje od 30 minuta), kvocijent inteligencije manji od 70, te visoka učestalost napadaja prije i tijekom liječenja. Uključena istraživanja ocijenjena kao umjereno kvalitetna.

Cochrane sustavni pregled kliničkih pokusa je došao do zaključaka da postoje dokazi koji podupiru čekanje od najmanje dvije godine tijekom razdoblja u kojem nema napadaja prije nego se prestane s uzimanjem antiepileptičnih lijekova u djece, osobito ako su imali parcijalne (djelomične) napadaje ili abnormalne nalaze na EEG-u.

Nema dovoljno dokaza iz istraživanja koji bi pokazali kad je najbolje prestati uzimati antiepileptične lijekove u odraslih koji boluju od epilepsije i koji više nemaju napadaje.

Nema dovoljno dokaza za donošenje zaključaka o optimalno vremenu za prekid uzimanja antiepileptičnih lijekova u osoba (odraslih i djece) koje su imale generalizirane napadaje (kod kojih elekrična pražnjenja zahvaćaju cijeli mozak i uzrokuju globalne simptome).

Potrebno je više istraživanja, osobito onih koja će uključiti odrasle i osobe koje imaju napadaje generaliziranog tipa.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information