Pečačenje jamica i fisura trajnih zubi u svrhu spriječavanja karijesa

Istraživačko pitanje

Mogu li pečati spriječiti karijes u trajnih zubi i koji su učinci različitih vrsta pečata?

Dosadašnje spoznaje

Iako današnja djeca i adolescenti imaju zdravije zube nego u prošlosti, zubni karijes je i dalje velik problem. Karijes se najčešće pojavljuje na zagriznim površinama stražnjih zubi. Prevencija zubnog karijesa uključuje četkanje, fluoridne nadomjeske (kao što su tablete), direktnu primjenu fluora na zubne površine i zubne (dentalne) pečate. Cilj dentalnih pečata jest sprječavanje bakterijskog rasta koji potpomaže razvoj karijesa stražnjih zubi u njihovim jamicama i fisurama. Pečate primjenjuju doktori dentalne medicine ili drugi članovi dentalnog tima. Glavni materijali koji se koriste za pečaćenje su pečati na bazi smole i staklenoionomerni cementi.

Obilježja uključenih istraživanja

U ovaj Cochrane sustavni pregled literature uključili smo 38 istraživanja u kojima je sudjelovalo 7924 mladih osoba (u dobi od 5-16 godina) na kojima su primjenjivani različiti dentalni pečati za sprječavanje karijesa. Opću populaciju u istraživanju su predstavljale mlade osobe.

Pregled uključuje istraživanja dostupna u literaturi do 3. kolovoza, 2016. Za sve studije smo procijenili kako imaju visok rizik od pristranosti budući su stomatološki stručnjaci koji su mjerili ishode mogli vidjeti je li ili ne pečat bio korišten.

Ključni rezultati

Petnaest istraživanja je usporedilo pečate na bazi smole s nekorištenjem pečata te je utvrđeno da će djeca koja imaju stražnje zube prekrivene pečatima na bazi smole imati manju vjerojatnost razvoja karijesa na njima od djece bez pečata. Mogli smo zajedno analizirati podatke iz sedam istraživanja (uključujući dva objavljena od 2010.) koja su uključivala djecu dobi od 5 do 10 godina koja su dobila pečate. Rezultati tih istraživanja pokazuju da ako 40% stražnjih zubi razvije karijes u trajanju od 24 mjeseca, upotreba pečata smanjuje tu pojavnost na 6%. Slične prednosti pečata na bazi smole vrijede i do 4 godine. Čini se da utjecaj pečata može trajati i do devet godina, ali za to postoji manje dokaza.

Rezultati su bili nejasni kad je provedena usporedba pečata na bazi smola i nekorištenja pečata te kad je provedena usporedba jedne vrste pečata s drugom.

Četiri istraživanja su ispitala potencijalne probleme korištenja pečata. Problemi nisu opisani.

Kvaliteta dokaza

Pronašli smo dokaze umjerene kvalitete koji pokazuju kako su pečati na bazi smole učinkovitiji od nekorištenja pečata u sprječavanju karijesa. Takvi pečati smanjuju učestalost karijesa od 11% - 51% (mjereno dvije godine nakon primjene). Umjerena kvaliteta znači da smo bili poprilično sigurni u te rezultate, iako je moguće da će buduća istraživanja ipak promijeniti rezultate. Većina istraživanja uključenih u ovu analizu su provedena tijekom 1970.-ih. Nismo mogli izvući zaključke o drugim usporedbama uključenima u ovaj pregled budući su dostupni dokazi vrlo niske kvalitete. Potrebno je više istraživanja s dužim periodima praćenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Eni Ušljebrka
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information