Kemoterapija prije operacije za pacijente s kirurški odstranjivim rakom jednjaka

Istraživačko pitanje

Povećava li se u pacijenata koji imaju rak jednjaka, koji će biti kirurški uklonjen, vjerojatnost preživljenja ako primaju kemoterapiju prije operacije?

Dosadašnje spoznaje

Rak jednjaka obično se otkrije tek u uznapredovalom stadiju. To znači da i kirurško uklanjanje raka nije veoma uspješno i mnogo ljudi umre u razdoblju od 5 godina nakon operacije. Kemoterapija (lijek protiv raka kao što je cisplatin) daje se prije operacije u pokušaju smanjivanja tumora da bi ga bilo lakše operirati i radi sprječavanja širenja tumora. Zbog toga bi kemoterapija mogla pomoći ljudima da dulje žive.

Značajke istraživanja

Ovim Cochrane sustavnim pregledom združene su informacije iz 13 randomiziranih studija i kombinirani rezultati 2122 pacijenata da bi se dobio odgovor na pitanje o preživljenju.

Ključni rezultati

Cochrane sustavni pregled 13 istraživanja, u koje su bili uključeni pacijenti s rakom jednjaka bilo kojeg staničnoga tipa, pronašao je određene dokaze da kemoterapija bazirana na cisplatinu može pomoći pacijentima da dulje žive. Ipak kemoterapija može uzrokovati nuspojave.

Kvaliteta dokaza

U ovom sustavnom pregledu koristile su se informacije randomiziranih studija za koje se smatra da predstavljaju najveću kvalitetu dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Zovak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information