Kabergolin u odnosu na bromokriptin za komplikacije izazvane levodopom kod Parkinsonove bolesti

U kasnijim fazama Parkinsonove bolesti javljaju se nuspojave zbog uporabe levodope u liječenju. Radi se o od nehotičnim pokretima istezanja (diskinezija), bolnim grčevima u nogama (distonija) i skraćenom odgovoru na svaku dozu (engl. end-of-dose deterioration) ili skraćivanje djelovanja doze (engl. wearing-off efect). Agonisti dopamina oponašaju levodopu u mozgu, ali oni ne uzrokuju ove dugoročne komplikacije liječenja kad se koriste u inicijalnoj terapiji. Iz tog razloga, agonisti dopamina se dodaju zadnjih godina kada se razviju spomenuti problemi u očekivanju da će dovesti do njihovog poboljšanja. Kabergolin je agonist dopamina licenciran za liječenje kasne Parkinsonove bolesti. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana su istraživanja provedena nad tim lijekom kako bi vidjeli koliko je učinkovit u usporedbi sa starijim lijekom bromokriptinom te koje nuspojave uzrokuje.

Kabergolin je uspoređivan sa starijim agonistom bromokriptinom u pet istraživanja koja su uključila 1071 pacijenta. Samo jedan od manjih istraživanja je bio srednjoročnog trajanja (36 tjedana), svi ostali bili su kratkoročni (12 -15 tjedna). Vrijeme koje su bolesnici proveli u nepokretnom "off" stanju smanjeno je s oba agonista, ali nešto više kod kabergolina u usporedbi s bromokriptinom. Ta mala prednost kabergolina nije dosegla statističku značajnost. Diskinezija prijavljena kao nuspojava je bila značajno povećana kod kabergolina u usporedbi s bromokriptinom. Tjelesna oštećenja i invalidnost mjerena su u četiri istraživanja, ali nije pronađena statistički značajna prednost za kabergolin. Broj bolesnika čija je razina kliničkog globalnog dojma ocijenjen kao mnogo ili vrlo mnogo poboljšana je slična kod oba agonista. Smanjenje doze levodope se ne razlikuje između kabergolina i bromokriptina. Znatno veće dvobje tiču se kabergolina. Inače, dopaminske nuspojave su bile usporedive s ovim agonistima i nije pronađena značajna razlika u učestalosti odustajanja od sudjelovanja u ispitivanju.

Kabergolin proizvodi slične pogodnosti kao bromokriptin u smanjenju "off" vremena, ocjene tjelesnog oštećenja i invalidnosti i smanjenju doze levodope tijekom prva tri mjeseca liječenja. Učestalost nuspojava i povlačenja iz liječenja bila su slična kod ova dva agonista osim povećane diskinezije i zbrke kod kabergolina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela. Diana Rubić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information