Liječenje shizofrenije polinezasićenim masnim kiselinama

Shizofrenija je teška mentalna bolest koja pogađa oko jedan posto svake populacije. Za neke od pacijenata može postati i doživotna bolest. Ranija istraživanja pokazala su kako dodaci prehrani s omega 3 ili omega 6 masnim kiselinama mogu imati pozitivan učinak na simptome shizofrenije. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je postojeća randomizirana kontrolirana ispitivanja u kojima su omega 3 ili omega 6 masne kiseline korištene u kombinaciji s antipsihoticima, ili kao samostalna terapija za liječenje shizofrenije. Pronađeno je ukupno osam studija koje su uključivale 517 pacijenata s dijagnozom shizofrenije ili shizoaktivnog poremećaja (kombinirani simptomi šizofrenije i poremećaja raspoloženja). Sve studije trajale su od šest do 16 tjedana i provodile su se i u bolnicama i u zajednici.

Većina studija uspoređivala je dva tipa omega 3 masnih kiselina, EPA (obično E-EPA) i DHA, s placebom, kod pacijenata sa stabilnom shizofrenijom koji su na stabilnoj terapiji antipsihoticima. Neke od studija pokazale su poboljšanje u općem funkcioniranju i mentalnom stanju pacijenta, ali ne i statistički značajnu razliku. U najduljem od provedenih ispitivanja nije bilo razlike između dvije skupine na kraju studije. Jedna od studija uspoređivala je E-EPA s DHA i pokazala kako E-EPA daje bolje rezultate od DHA, ali ponovno se nije radilo o statistički značajnoj razlici. Kada je EPA bila uspoređivana s placebom kao prva linija terapije shizofrenije (30 ljudi), oni koji su uzimali EPA pokazali su bolje opće stanje i napredak u mentalnom funkcioniranju. Međutim, radilo se o kratkom istraživanju koje je uključivalo mali broj ljudi. U konačnici, jedna od studija uspoređivala je jedan tip omega 6 s placebom kod pacijenta s poremećajem kretanja, tardivnom diskinezijom (16 ljudi). Nakon šest tjedana nije bilo poboljšanja u pogledu simptoma poremećaja kretanja kod nijedne od skupina.       

Studije su bile malene i kratke. Osim toga, većina opisanih podataka nije se mogla koristiti, a polovicu studija financirala je grupa koja je osigurala lijekove.U konačnici, još uvijek ostaje nejasno ima li uzimanje omega 3 ili omega 6 masnih kiselina pozitivan učinak na opće funkcioniranje i mentalno stanje pacijenata sa shizofrenijom. 

(Ovaj laički sažetak na engleskom jeziku je napisao Janey Antoniou iz udruge RETHINK, UK www.rethink.org)

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ines Lenić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information